TYRANNIAN PÅ SVENSKA

Översättning av Tyrannian i Svenska

Resultat: 57, Tid: 0.0884

Exempel på att använda Tyrannian i en mening och deras översättningar

Tyranni ( tyrannian , hirmuvaltaa , sortoon )
Heidän mukaansa sananvapaus on ainoa oikeus, joka erottaa vapauden ja tyrannian toisistaan.
Båda sa att yttrandefrihet är den enda rättighet som skiljer frihet från tyranni.
Arvoisa puhemies, Zimbabwe on tragedian ja tyrannian maa.
Herr talman! Zimbabwe är ett land som drabbats av tragedi och tyranni.
Tyranniets ( tyrannian , hirmuvaltaa , sortoon )
Nuoli symboloi tyrannian loppua- ja uuden aikakauden alkua.
Må hennes pil bli symbolen för tyranniets slut och början på en ny era.
Tyrannian käyttö Amerikan poliittisessa elämässä.
Tyranniets funktion i den amerikanska politiken.
Andra meningen exempel
Ja hyväksyvät tyrannian- ei ole sijaa uudessa maailmanjärjestyksessä.
De som stöder tyrannen, de som accepterar tyranniet, har ingen plats i den nya ordningen.
Vallan väärinkäyttö on tyrannian ydin.
Maktmissbruk är själva essensen av tyranni.
Kirjoititte tyrannian väärin.
Tyranniet" är felstavat.
Tämä on tyrannian loppu.
Nu är det slut på din tyranni.
Tyrannian kukistumisesta El Coronadossa.
Historien om hur tyranniet störtades i El Coronado.
Tämä on tyrannian loppu ja vapauden alku.
Det här är slutet på tyranni och början för frihet.
Historia vapauttaa hänet tyrannian ja myöhemmin Yhdysvaltojen kauppasaarron vastustamisesta.
Historien frikänner honom för hans revolt mot tyranniet och därefter mot Förenta staternas embargo.
He pelkäävät, että me kolme yritämme- muodostaa tyrannian.
De oroar sig för att vi tre tänker upprätta någon form av tyranni.
Tyrannian aikakausi on ohi.
Nu räcker det. Tyranniet är över.
Meidän ei ikinä pidä polvistua- enemmistön tyrannian edessä.
Vi får aldrig, aldrig ge upp inför majoritetens tyranni!
Vapaus voitti tyrannian. Onko veljeni täällä?
Friheten segrade över tyranniet.
Ennen pitkää miehet nousevat hävittämään mystiikan ja tyrannian.
Tiden kommer då män reser sig och kastar oket av mystik och tyranni.
Uskotte, että väkivalta on oikeutettua tyrannian uhmaamiseksi.
Ni tror att våld är berättigat för att trotsa tyranniet.
Totaalisen epäinhimillistämisen ohjelma, jossa tyrannian tiede on laki.
Ett program av total dehumanisering var vetenskapen av tyranni är lag.
Olen voimaton tyrannian pahuuden edessä.
Maktlös mot tyrannins ansiktslösa ondska!
Lopettakaa tyrannian rakentaminen.
Sluta att sätta upp en tyranni.
Ette tyrannian, sorron tai vainon vuoksi,- vaan tuhon.
Inte mot tyranni, förtryck eller förföljelse... utan mot utplåning.
Olen yhä ajan tyrannian orja.
Fortfarande slav under av tiden.
Olemme olleet liian pitkään pupujen tyrannian alla.
Alltför länge har vi slitna under tyranniska ok harar.
En salli lapseni kasvaa tyrannian ikeessä.
Jag tänker inte låta mitt barn växa upp under en tyranns styre.
Se on tasavallan periaatteiden vakuuttava puolustus- tyrannian voimia vastaan.
Det är ett försvar av republikens- principer mot ondskans krafter.
Neuvottelu tyrannian kanssa.
Förhandla med tyranner?
Halusimme luoda parlamentaarisen järjestelmän ja syrjäyttää juuri tuollaisen tyrannian, jota ehdotat.
Vi kämpade för att instifta ett parlamentärt system and störta det tyranni du nu föreslår.
Puolueen tyrannian päätyttyä neuvostoyhteiskunnan pilarit- jakolinjat, korruptio, vertikaalisuus, byrokratia, kyynisyys ja autoritarismi- pysyivät ennallaan.
Partiets tyranni var äntligen över, men söndringen, korruptionen, hierarkin, byråkratin, cynismen och auktoritarismen som varit Sovjets hörnstenar förblev intakta.
Kolmannen valtakunnan tyrannian toisen maailmansodan aikaisia uhreja koskevat asiat ovat yhä äärimmäisen arkaluonteinen aihe, mutta sitä kannattaa tarkastella lähemmin.
Händelser som rör offren för tredje rikets tyranni under det andra världskriget är alltjämt ett oerhört känsligt ämne, men också ett ämne som det är väl värt att titta närmare på.
Koska hänen ryhmälle perheitä teki tyrannian Goryeo ja hänen olivat tunkeutuneet Goryeo, keisarinna Ki on arvokas henkilö syyttää täysin.
Eftersom hennes grupp av familjer gjorde tyranni till Goryeo och hennes hade invaderat Goryeo, är kejsarinna Ki en värdig person att skylla absolut.

Resultat: 57, Tid: 0.0884

"Tyrannian" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer