UNOHTANEEN PÅ SVENSKA

Översättning av unohtaneen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 86, Tid: 0.3032

Exempel på att använda Unohtaneen i en mening och deras översättningar

Luulin heidän jo unohtaneen minut.
Jag trodde att de hade glömt mig vid det här laget.
Maidemme johtajat tuntuvat unohtaneen, että euroopan yhdentyminen hyödyttää kaikkia.
Våra länders ledare verkar ha glömt bort att alla gynnas av den europeiska integrationen.
Ihmiset väittävät minun unohtaneen asioita, jotka varmasti muistaisin.
Folk säger att jag glömt saker som jag borde kommit ihåg.
Sanoitko hänen unohtaneen kaksi vuotta?
Påstår du att han glömt två år?- ja.

Ne tuntuvat unohtaneen minut.
De verkar ha glömt bort mig.
Taidat luulla minun unohtaneen, mutta muistan sen, mitä teit minulle.
Du tror nog att jag har glömt, men jag minns allt gjorde mot mig.
Näytätte unohtaneen, että olen sotamarsalkka.
Ni har visst glömt att jag är fältmarskalk.
Kun sota nyt on alkanut, monet poliitikot näyttävät unohtaneen vastustuksensa.
Nu när kriget pågår verkar många politiker glömma sina invändningar.
Valitettavasti joudun sanomaan, että komissio näyttää unohtaneen euroopan kansalaisuuden.
Jag är rädd att kommissionen verkar ha glömt bort det europeiska medborgarskapet.
Luuletko heidän unohtaneen?
Tror du att de har glömt?
Luulin teidän unohtaneen, että säännöt ovat tärkeitä.
Jag trodde ni hade glömt att regler är viktiga.
Ajan mittaan hän tuntui unohtaneen, että eurus oli ollut olemassakaan.
Efter ett tag verkade han glömma att eurus ens fanns.
Luuletko minun unohtaneen sinut?
Trodde du att jag hade glömt bort dig?
Et kai luullut minun unohtaneen sinua?__________ aulis;-_________!
Du trodde väl inte att jag hade glömt bort dig?
Luulin sinun unohtaneen, mutta olit aikuinen kosketellessasi minua.
Ibland trodde jag att du glömt det, men du var vuxen när du antastade mig.
Nettomaksajat ovat näyttäneet unohtaneen tämän.
Nettobetalarna verkar ha glömt detta.
Jotkut puhujista näyttävät unohtaneen sen.
Några talare verkar ha glömt det.
Et kai luullut minun unohtaneen?
Trodde du jag glömt det?
Luulitko oikeasti minun unohtaneen syntymäpäiväsi?
Tror du verkligen att jag glömt din födelsedag?
En usko sinun unohtaneen.
Du har väl inte glömt?
Luuletko minun unohtaneen sen?
Tror du jag glömt det?
Luulitko minun unohtaneen sinut?
Trodde du jag glömt dig?
Luulin sinun unohtaneen sen.
Jag trodde att du glömt hur man gör.
Luulin sinun jo unohtaneen minut.
Jag trodde ni hade glömt mig.
Näytät jo unohtaneen keskustelumme natriumista?
Jag ser att du redan har glömt vårt samtal om natrium.
Luuletko jumalan unohtaneen sinut? hän ei ole.
Gud har inte glömt dig.
Luulin sinun jo unohtaneen minut.
Jag började tro att du glömt mig.
Mutta kuten useimmat lapset, silaskin tuntuu unohtaneen,- että kaikkien pelien täytyy loppua.
Som de flesta barn glömmer silas att alla spel tar slut.
Luulin sinun unohtaneen.
Jag trodde att du hade glömt.
Luulin sinun unohtaneen minut.
Jag trodde att du hade glömt av mig.

Resultat: 86, Tid: 0.3032

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer