USKO PÅ SVENSKA

Översättning av usko i Svenska

S Synonymer

Resultat: 6824, Tid: 0.3273

jag tror (2012) nog (131) jag anser (115) lita på (108) tror på (68)

Exempel på att använda Usko i en mening och deras översättningar

Silti en usko että niin tekisit.
Men jag tror inte att de gör det.
En usko hänen olevan kotona.
Hon är nog inte hemma.
En kuitenkaan usko hetkeäkään, että sota olisi oikea ratkaisu ongelmaan.
Men jag tror inte för ett ögonblick att ett krig är den rätta lösningen på problemet.
Ja en usko, että.
Och jag tror inte att.

Arvoisa puhemies, en usko, että francesco ferrari on ollut pahimmasta päästä tässä yhteydessä.
Herr talman! jag anser inte att francesco ferrari har varit värst i detta sammanhang.
En usko hänen palaavan.
Han kommer nog inte tillbaka.
En usko, että jäsenmaat olisivat valmiita niitä muuttamaan.
Jag tror inte att medlemsländerna är redo att ändra på det.
En usko, että vuosi 2014 on realistinen määräaika kaivosten sulkemiselle.
Jag anser inte att 2014 är en realistisk tidsgräns för nedläggning av gruvorna.
En usko hänen olevan täällä.
Han är nog inte här.
Nancy, usko minua.
Nancy, lita på mig.
En usko, että näin on.
Jag tror inte att det var så.
En usko, että sitä pitäisi arvostella, pikemminkin päinvastoin.
Jag anser inte att det borde kritiseras, utan tvärtom.
En usko tämän olevan ruokamyrkytys.
Det är nog inte matförgiftning.
Usko silti minua.
Men lita på mig.
En ymmärrä, miksemme usko tähän politiikkaan ja toimi sen mukaisesti.
Jag förstår inte varför vi inte tror på denna politik och agerar därefter.
Susan, usko minua!
Susan, lita på mig!
En usko tämän olevan soveliasta nyt.
Det här är nog inte så lämpligt just nu.
En kuitenkaan usko, että on brysselin asia määrätä sosiaalisia tariffeja.
Men jag tycker inte att det är bryssels sak att föreskriva sociala tariffer.
Jäsenvaltioita ei voida vaatia hyväksymään sääntöjä, joihin ne eivät itse usko.
Vi kan inte kräva att medlemsstaterna skall anta regler som de inte tror på själva.
En usko sen olevan oikea suunta.
Jag anser inte att detta är vägen att gå.
En usko, että näin tulee käymään.
Jag tror inte att så är fallet.
Meillä on oikea usko jeesukseen, mutta me emme puolusta sitä.
Medan vi har den sanna tron i jesus, så står vi inte upp för den.
Ei, en usko niin.
Nej, jag tycker inte det.
Tässä. usko minua. lue tämä.
Här, lita på mig- läs det.
En usko, että olemme saaneet aikaan mitään muuta yhteistä.
Jag tror inte att vi har uppnått något annat gemensamt.
Enkä usko sen olevan hyvä idea.
Det är nog ingen bra idé.
En usko, että näin on käynyt.
Jag anser inte att så är fallet.
Vain idiootit eivät usko niihin.
Det är idioter som inte tror på dem.
Ei, en usko niin.
Nä, jag tycker inte det.
Tiedän ettet usko minua. tiedän ettet usko minua.
Jag vet att du inte tror på mig.

Resultat: 6824, Tid: 0.3273

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer