USKOA PÅ SVENSKA

Översättning av uskoa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 4198, Tid: 0.2108

Exempel på att använda Uskoa i en mening och deras översättningar

En voi uskoa, että tämä on totta.
Man kan inte tro att det är sant.
En voi uskoa, että tämä on totta.
Man kan inte tro att detta är sant.
En voi vieläkään uskoa, että voitin.
Kan fortfarande inte fatta att jag vann.
En voi uskoa, että tämä on totta.
Jag kan inte tro att det är sant.

Emme voi uskoa kansallista turvaamme teinien käsiin, elleivät käytäntömme ole muuttuneet.
Vi kan inte lita på tonåringar, med nationell säkerhet om vi inte ändrat policy.
En voi uskoa, että hän on poissa.
Jag kan inte fatta att han är borta!
Olisi pitänyt uskoa sinua, piirisyyttäjä lance.
Jag borde förmodligen ha lyssnat på ditt råd, distriktsåklagare lance.
En haluaisi uskoa, että näin on.
Jag vägrar tro att det är så.
En voi uskoa, että tämä on totta.
Man kan inte fatta att det är sant!
Sinun täytyy uskoa minua kun sanon, että sinulla on toivoa.
Du måste lita på mig när jag säger att det finns hopp.
En voi uskoa, että hän on poissa.
Jag förstår inte att hon är borta.
En voi uskoa, että sanoit noin!
Jag kan inte fatta att du sa det där!
Teidän täytyy uskoa meitä!
Du måste tro oss!
Minun olisi pitänyt uskoa sinua, jack.
Jag skulle ha lyssnat på dig, jack.
Miksi minun pitäisi uskoa teitä?
Varför skulle jag lita på er?
Kuinka pitkälle meidän pitäisi uskoa sotasuunnitelmat kansallista puolustusta varten?
Vilken tilltro ska vi ha till militära planer för nationellt försvar?
En voi uskoa, että bobby cox on edelleenkin valmentajana.
Jag förstår inte att bobby cox fortfarande är styrande.
En voi uskoa, että missy erosi isästäsi ja nai minun.
Jag kan fatta att missy skilde sig från din pappa och gifte sig med min.
Haluamme uskoa niin.
Vi vill tro det.
Olisi pitänyt uskoa teitä.
Jag skulle ha lyssnat på dig angående lan.
Mutta sinun pitää uskoa minua, se oli vaikeampaa kuin mitä uskot.
Men du måste lita på mig, men det var svårare än vad du tror.
Minun olisi pitänyt uskoa teihin jo aluksi.
Jag borde ha lyssnat på dig.
Sinun pitää uskoa minuun.
Du måste lita på mig.
En voi uskoa, että dirk lavasti myös kuolemansa.
Jag förstår inte att dirk också fejkade sin död.
Toisilla ei ole uskoa tähän maahan.
Viissa har ingen tilltro till det här landet.
Mihin oikeasti pitäisi uskoa?
Vad ska man riktigt tro?
Kunta voi uskoa tehtävän sopivaksi katsotulle yhteisölle.
Kommunen kan anförtro uppgiften åt lämpligt samfund.
En voi... en voi uskoa, että tämä toimi.
Jag kan inte fatta att det fungerade.
Minun on nykyisellään vaikea uskoa, että.
Idag har jag otroligt svårt att acceptera att.
Teidän täytyy uskoa, että olen tehnyt tämän monta kertaa.
Du måste lita på att jag har gjort det här många gånger.

Resultat: 4198, Tid: 0.2108

"Uskoa" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer