VÄKIVALLALLA PÅ SVENSKA

Översättning av väkivallalla i Svenska

S Synonymer

Resultat: 117, Tid: 0.0791

Exempel på att använda Väkivallalla i en mening och deras översättningar

Hyökkäyksillä ja väkivallalla ei kuitenkaan voida ratkaista alueen monimutkaisia ongelmia.
Angrepp och våld är emellertid inte ett sätt att lösa de komplexa problemen i detta område.
Me aloitamme väkivallalla.
Vi börjar med våldet.
On ehdottomasti vältettävä sitä, että mugabe laillistaa asemansa väkivallalla ja pelottelulla.
Det måste absolut förhindras att mugabe rättfärdigar sin ställning genom våld och hot.
Mitä eroa on väkivallalla ja armolla?
Vad är skillnaden på våldet och nåden?

Nämä tavoitteet eivät toteudu poliittisella väkivallalla vaan yhteistyöllä ja vuoropuhelulla.
Dessa mål kommer inte att förverkligas genom politiskt våld utan genom samarbete och dialog.
Käytetään ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä taikka muuten uhataan vakavalla väkivallalla.
Används skjut- eller eggvapen eller något annat livsfarligt hjälpmedel eller annars hotas med allvarligt våld.
Työnantajani myös uhkailee minua väkivallalla.
Min arbetsgivare hotar mig dessutom med våld.
Ei voida hyväksyä sitä, että väkivaltaan vastataan väkivallalla.
Det är inte acceptabelt att våld skall bemötas med våld.
Väkivaltaan vastataan väkivallalla.
Våld besvaras med våld.
Väkivallalla on sukupuoli.
Våld har ett kön.
Mitään ei ratkaista väkivallalla.
Våld löser inga problem.
Meidän on vastattava väkivallalla.
Vi måste svara med våld.
Väkivallalla ei ratkaista mitään.
Våld löser ingenting.
Hän ei ratkaise riitoja väkivallalla.
Han är inte den som löser problem med våld.
Et voi ratkaista ongelmia väkivallalla.
Du kan inte lösa problem med våld.
Väkivaltaa ei lopeteta väkivallalla.
Du kan inte avsluta våld med mer våld.
Väkivallalla ja itsepuolustuksella on ero.
Det är en viss skillnad mellan våld och självförsvar.
Pojan on nähtävä, että tosimiehet sovittavat riitansa puhumalla,- ei väkivallalla.
Grabben måste få se att riktiga män löser sina tvister med ord, inte våld.
Mitä eroa on väkivallalla ja armolla?
Vad är skillnaden på våld och nåd?
En ratkaise ongelmia väkivallalla.
Jag löser inte problem... med våld.
Mitä väkivallalla on koskaan saavutettu?
Vad har våld nånsin åstadkommit?
Väkivaltaa ei voida nujertaa väkivallalla, mutta rauhaa voidaan rakentaa rauhalla.
Våld kan inte besegras med våld, men fred kan byggas på fred.
Ei väkivallalla eikä pelolla.
Inte med våld eller rädsla.
Gandhi ja hänen seuraajansa vastasivat, ei väkivallalla,- vaan järjestelmällisellä yhteistyönvastaisella kampanjalla.
Gandhi och hans följeslagare svarade inte med våld utan genom en allmän samarbetsvägran.
Jos väkivaltaan ei vastata väkivallalla, otamme pelon pois.
Genom att inte svara med våld mot våld tar vi bort den rädslan.
Joku uhkaa sinua tai perhettäsi väkivallalla.
Någon hotar dig eller din familj med våld.
Joissakin tapauksissa he ovat jopa uhkailleet väkivallalla.
I vissa fall har det här lett till hot om våld.
Kadut voi ottaa takaisin muutenkin kuin väkivallalla.
Kan stoppas på annat sätt än med våld.
Minua on uhkailtu väkivallalla.
Ska ha hotat med våldsamheter.
Kiinan hallitus tietää, että tätä konfliktia ei voida ratkaista väkivallalla.
Den kinesiska regeringen vet att den här konflikten inte kan lösas med våld.

Resultat: 117, Tid: 0.0791

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer