VAIN PÅ SVENSKA

Översättning av vain i Svenska

S Synonymer

Resultat: 145946, Tid: 0.709

Exempel på att använda Vain i en mening och deras översättningar

Jälkimmäinen vaihtoehto on mahdollinen vain hajautetun uusiutuvan sähkön avulla.
Det andra alternativet blir bara möjligt med decentraliserad förnybar elektricitet.
Kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos yhteiskunta osoittaa yhteisvastuullisuutta.
Dessa mål kan bara uppnås om samhället visar solidaritet.
Yksityisille yrityksille aiheutuvia seurauksia arvioidaan vain joissakin maissa erityistapauksissa.
Konsekvenserna för enskilda företag beräknas endast i särskilda fall i vissa länder.
Standard kapseli on vain 3500JPY per yö.
Standard kapseln är bara 3500JPY per natt.

Sehän voi tapahtua milloin vain.
Det kan komma när som helst.
Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
Vain rakkaus jää.
Kärlek är att stanna kvar.
Starhotels majestic sijaitsee vain 200 metrin päässä torinon porta nova -asemalta.
Starhotels majestic ligger bara 200 meter från turins porta nova station.
Tule milloin vain!
Komma när som helst.
Suklaakeisari käyttää vain laadukkaimpia raaka-aineita.
Våra bagare använder därför endast råvaror av högsta kvalitet.
Tässä vain pari esimerkkiä.
Här är ett par exempel.
Kaikki voi päättyä milloin vain.
Allt kan ta slut när som helst.
Se ei ole vain merkki vakavasta kyvyttömyydestä eurooppalaisessa politiikassa.
Detta är inte enbart ett tecken på stor europapolitisk inkompetens.
Laitteesta on toistaiseksi olemassa vain kaksi prototyyppiä.
Det finns tills vidare endast två prototyper av apparaten.
Koti ei ole vain jumba vaikka se on meidän.
Hemma är inte bara jumba men, det är vårt.
Pysyvää on vain jatkuva muutos.
Förändring är det enda konstanta.
Se vain tarkoittaa, että olen ihminen.
Det är för att jag är en människa.
Hostellimme sijaitsee vain 7 minuutin kävelymatkan päässä JR ito asemalta.
Vårt vandrarhem ligger bara 7 minuters promenad från JR ito station.
Voit soittaa milloin vain.
Du kan ringa när som helst.
Tupakointi on sallittu vain terassilla.
Rökning tillåten endast på terrassen.
Kun vain paras on kyllin hyvää.
När enbart det bästa är gott nog.
Tämä ei koske vain euroopan parlamenttia, vaan ennen kaikkea neuvostoa ja jäsenvaltioiden hallituksia.
Det gäller inte enbart europaparlamentet utan främst rådet och regeringarna i medlemsstaterna.
Ei, hän vain... se on vaikeaa.
Nej, hon bara... det är svårt.
Sehän voi tapahtua milloin vain.
Det kan ske när som helst.
Vain sillä tavalla voidaan saavuttaa tuloksia.
Det är det enda sättet att nå resultat.
Ne ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu.
Men det är bara toppen på isberget.
Poikkeukset sallitaan vain tarkasti määritellyissä tapauksissa.
Undantag tillåts endast i exakt definierade fall.
Siinä vain lietsotaan kauhua.
Det är snarast otyglad panikspridning.
Voit tulkita sen miten vain.
De kan tolkas hur som helst.
Vain nautttimaan hyvästä päivällisestä kavereiden kanssa eilen.
Igår var vi på middag hos goda vänner.

Resultat: 145946, Tid: 0.709

"Vain" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer