VAIN SITEN PÅ SVENSKA

Översättning av vain siten i Svenska

S Synonymer

Resultat: 146, Tid: 0.0883

Exempel på att använda Vain Siten i en mening och deras översättningar

Vain siten alueella voidaan taata pysyvä rauha ja turvallisuus.
Det är enda sättet att garantera permanent fred och säkerhet i området.
Vain siten kansalaiset näkevät euroopan myönteisenä asiana.
Endast på så sätt kan de se något positivt i europeiska unionen.
Vain siten me voimme saada takaisin äänestäjien luottamuksen.
Det är enda sättet för oss att återfå väljarnas förtroende.
Vain siten on mahdollista vähentää kansainvälisen kilpailun vääristymiä.
Det är bara så man kan minska snedvridningen av den internationella konkurrensen.

Vain siten me olisimme voineet käydä todella järkeviä ja syvällisiä neuvotteluja.
Endast på så sätt hade vi kunnat genomföra ett verkligt förnuftigt, djupgående samråd i saken.
Vain siten saavutetaan merkittäviä kompromisseja ydinohjelmaa koskevassa kiistassa.
Det är enda sättet att nå meningsfulla kompromisser i tvisten om kärnenergiprogrammet.
Vain siten saan tyydytystä.
Det är enda sättet jag nöjer mig med.
Vain siten voidaan seurata avoimesti rahavirtaa komissiosta lopullisille edunsaajille.
Bara på detta sätt kan finansflödet från kommissionen till slutmottagarna ske på ett öppet sätt.
Vain siten pystytään hoitamaan myös pitkäaikaiset rakennetoimet.
Endast på så sätt kan man faktiskt klara av ordinarie långtidsåtgärder.
Vain siten voimme olla yhdessä.
Pappa, snälla, det är bara så vi kan vara tillsammans!
Vain siten voimme asettaa toimielinten kohtalon niiden luonnollisten käyttäjien käsiin.
Bara på detta sätt kan vi placera institutionernas öde i händerna på deras naturliga organ.
Vain siten voidaan palauttaa kuluttajien luottamus elintarviketuotantoon.
Endast på det viset kan konsumenternas förlorade förtroende för livsmedelsproduktionen återställas.
Vain siten euroopan pakolaisrahastoa voidaan käyttää järkevästi ja tehokkaasti hyväksi.
Endast på så sätt kan den europeiska flyktingfonden sättas in på ett både meningsfullt och effektivt vis.
Vain siten voin antaa itselleni anteeksi- ja mennä hänen kanssaan vihille.
Bara så kan jag förlåta mig själv...- ...och gifta mig med honom.
Vain siten vältämme jeeppipartion.
Det är enda sättet att undvika patrullerna.
Vain siten sinä kestät tämän.
Det är enda sättet det här inte äter upp dig.
Vain siten voimme saada takaisin heidän luottamuksensa.
Endast på så sätt kommer vi att kunna återvinna deras förtroende.
Vain siten rauhanprosessi voi onnistua.
Bara på detta sätt kan fredsprocessen bli framgångsrik.
Vain siten me voimme myötävaikuttaa yhdessä salakuljettajien harjoittaman pakolaisten hyväksikäytön torjumiseen.
Endast på det viset kan vi gemensamt bidra till bekämpningen av människosmugglarnas utnyttjande av flyktingarna.
Vain siten voit olla oikea mies ja vapautua kahleistasi.
Bara så kan du bli en sann människa och fri från dina kedjor.
Vain siten saamme luotettavia tietoja odysseysta.
Det är enda sättet att få tillförlitlig information om odyssey.
Vain siten saamme sabinan takaisin.
Det är enda sättet att få tillbaka sabina.
Vain siten voimme pelastaa caitlinin.
Det är enda sättet att stoppa viruset och rädda caitlin.
Vain siten saamme nämä ihmiset turvaan.
Det är enda sättet att få människorna i säkerhet.
Vain siten sisaresi voidaan pelastaa.
Det är enda sättet att rädda din syster.
Vain siten pojasta tehdään klipperi.
Det är enda sättet att göra en clipper av en pojke.
Vain siten saat kunnian.
Det är enda sättet att uppnå heder.
Vain siten selviätte yöstä.
Det är enda sättet att klara kvällen. -gentlemän!
Vain siten pysäytämme alien.
Det är enda sättet att stoppa alie.
Vain siten hän saa äitini lähtemään.
Det är enda sättet att få henne att åka.

Resultat: 146, Tid: 0.0883

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

"Vain siten" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer