VALAISEE PÅ SVENSKA

Översättning av valaisee i Svenska

S Synonymer

Resultat: 75, Tid: 0.1346

Exempel på att använda Valaisee i en mening och deras översättningar

Hän valaisee koko korttelin.
Hon lyser upp hela kvarteret.
Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa tähän maailmaan.
Det sanna ljuset, som belyser varje människa, kom in i denna värld.
Kun aamu valaisee tikarin kärjen, kolme kuningasta paljastaa oven.
När gryningen lyser upp dagger' s tip tre konungar uppenbarar dörröppningen!
Pidän tätä käsitteenä, joka valaisee paljon nykyaikaista ajattelutapaa turvallisuudesta.
Jag anser att det är ett koncept som belyser mycket av vårt moderna tänkande när det gäller säkerhet.

Kun aamu valaisee tikarin kärjen,- kolme kuningasta.
När gryningen lyser upp dagger' s tip,- tre konungar- uppenbarar dörröppningen!
Kun pyhä henki valaisee minut.
När den helige ande upplyser mig.
Hän valaisee koko huoneen.
Han lyser upp ett helt rum.
Tutkimus valaisee aluetta, joka on ollut kuun pimeää puolta.
Studien belyser områden som tidigare varit helt okända.
Agentti macy valaisee minua.
Agent macy upplyser mig.
Tämä on erittäin hyvä mietintö, jotka valaisee selkeästi sukupuoleen liittyviä terveysongelmia.
Detta är ett mycket bra betänkande som tydligt belyser de genusrelaterade hälsoproblemen.
Joka valaisee.
Som lyser upp.
Se valaisee huoneen.
Den lyser upp rummet.
Se on joku auringon lähettämä meteori- joka valaisee tietäsi mantuaan.
Det är en meteor som belyser din väg till mantua.
Madamen ihastuttavuus valaisee pientä pimeää luolaamme.
Madames skönhet lyser upp vår dunkla lilla håla.
Droshalla valaisee tien.
Droshalla lyser upp vägen.
Hyvä teko valaisee pimeää maailmaa.
Ett god gärning lyser upp en mörk värld.
Tämä pieni ja energiatehokas lamppu valaisee jääkaapin jokaisen nurkan.
Denna kompakta och energisnåla lampa lyser upp kylskåpets alla hörn.
Rukouksemme ovat aurinko, joka valaisee kotimatkaasi.
Våra böner kommer att vara solen som lyser upp din väg på resan hem.
En malta odottaa, kun inferno valaisee tämän tilan.
Jag längtar efter att se inferno lyser upp denna plats.
Sinun hymysi valaisee huoneen.
Det är en sånt leende som lyser upp ett rum.
Valaisee minun sieluni.
Lyser upp min själ.
Sinä olet jumalan soihtu, joka valaisee tien vapauteen.
Du är guds fackla som lyser upp vägen mot friheten.
Ovenraosta yö hiipii sisään ja valaisee kielletyn huoneen varjoja.
Och genom springan i dörren kryper natten in och lyser upp skuggorna i det förbjudna rummet.
Cherlesilla on hymy joka valaisee koko huoneen.
Cherie har ett leende som lyser upp hela rummet.
Orvontonin superuniversumia valaisee ja lämmittää yli kymmenenbiljoonaa liekehtivää aurinkoa.
Superuniversumet orvonton upplyses och uppvärms av mer än tio biljoner blossande solar.
Kristuksen ihmisyyden valaisee- ikuisuuden taivaallinen valo.
Det är där kristi mänsklighet lyses upp av evighetens gudomliga ljus.
Ja valaisee teidät.
Och göra dig upplyst.
Pian sähkö valaisee koko maailman.
Men elektriciteten ska snart lysa upp världen.
Minun: mielikuvituksen voima muuttaa ja valaisee elämäämme.
Jag hävdade att fantasins kraft kunde förändra och lysa upp våra liv.
Intiaanit luulivat revontulta soihduksi- joka valaisee tien tuonpuoleiseen.
Infödda amerikaner trodde att skenet var en fackla som lyste upp vägen till livet efter detta.

Resultat: 75, Tid: 0.1346

SE ÄVEN

Se även


"Valaisee" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer