VALITA PÅ SVENSKA

Översättning av valita i Svenska

S Synonymer

Resultat: 5131, Tid: 0.2474

Exempel på att använda Valita i en mening och deras översättningar

Pelaajat voivat valita yli 200 kasinopelistä, mukaan lukien live-tv-pelit.
Spelare kan välja mellan över 200 casinospel, inklusive live-tv-spel.
Yksi keskeisistä vapauksista on vanhempien vapaus valita lastensa koulu.
En viktig rättighet är föräldrarnas val av skola för sina barn.
Voit valita myös valo- ja lämpötilasensorin tai ajastuksen.
Du kan också välja ljus- och temperatur-sensor eller timer.
Yksi asia, että pelaaja voi valita, on milloin aloittaa ja lopettaa pelaamisen.
En sak som en spelare kan välja är när att starta och sluta spela.

En minä valita- jos löydät taas sen hautausmaan.
Jag klagar inte... om du hittar begravningsstället igen.
Toisinkin olisi voitu valita.
Ändå hade andra val varit möjliga.
Onpa vaikea valita.
Det var ett svårt val.
Voit valita siruja seuraava arvo:,,, 0, 0.
Du kan välja marker av följande värde:,,, 0, 0.
En minäkään valita baarissa, kun kestää 10 minuuttia sekoittaa martini.
Jag klagar inte i baren när det tar dig tio minuter att göra en martini.
Tilintarkastajaksi voidaan valita keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Till revisor kan utses av centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund.
Yen ei valita.
Yen klagar inte.
Kaverit sanoo: älä valita ei sitä kukaan kestä.
Hans vänner sa,' sluta gnälla' de orkade inte höra på.
Tilintarkastajaksi voidaan valita keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Till revisor kan utses av centralhandelskammaren eller handelskammare godkänd revisionssammanslutning.
Miksi valita american express maksuaikakortti?
Varför välja ett american express-betaltidskort?
Kuinka osaan valita oikein?
Hur väljer man rätt?
Älä valita. hae aseesi.
Sluta gnälla och ta pistolen.
En minä valita, mitä reittiä mietitte?
Jag är inte den som klagar, vilken väg tänker ni ta?
Tilintarkastajaksi voidaan valita keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Till revisor kan utses ett av centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänt revisionssamfund.
Voit valita vaihtoehto, joka sopii sinulle parhaiten.
Du kan välja det alternativet som passar dig bäst.
Älä valita, senkin pillu.
Sluta gnälla, din fjant.
Beau ei valita.
Beau klagar inte.
Pitäisikö minun valita kohtelun tai kokeile“ luonnollinen” reitti?
Ska jag välja behandling eller testa “naturlig” rutt?
Tilintarkastajaksi voidaan valita keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Till revisor kan utses av centralhandelskammaren eller handelskammare godkänt revisionssamfund.
Mikä koulutus minun pitäisi valita?
Vilken utbildning väljer du?
Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan voi valita myös yhtiökokous, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään.
Förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande kan också väljas av bolagsstämman, om så bestäms i bolagsordningen.
Minä en valita.
Jag klagar inte.
Hallintojohtajan toimikausi on viisi vuotta ja sama henkilö voidaan valita enintään kahdelle kaudelle.
Kommissionens mandatperiod är fem år och samma person kan utses till kommissionär flera perioder.
Älä sitten valita.
Sluta gnälla då.
Miten valita mihin rahansa laittaa.
Du väljer hur dina pengar placeras.
Älä valita. soppaa se vain on.
Sluta klaga, det är bara soppa.

Resultat: 5131, Tid: 0.2474

SE ÄVEN

Se även


"Valita" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer