VALMIINA PÅ SVENSKA

Översättning av valmiina i Svenska

S Synonymer

Resultat: 3934, Tid: 0.286

Exempel på att använda Valmiina i en mening och deras översättningar

Virkistystä kulma on aina valmiina tarjoamaan sinulle kuumia juomia kaikki lajikkeet.
Förfriskning hörn är alltid redo att erbjuda dig varma drycker av alla sorter.
Meidän on oltava valmiina 20 minuutin päästä.
Vi ska vara klara om 20 minuter.
Tuomiot ovat valmiina pilkkaajille ja lyönnit tyhmien selkään.
Straffdomar ligga redo för bespottarna och slag för dårarnas rygg.
Haluamme olla valmiina, jos pyyntöjä tulee.
Vi vill vara redo om förfrågningar kommer in.

Ole valmiina lähtöön.
Var beredd att åka.
Hermoverkko on valmiina.
Vi är klara med nervnätet.
Ne ovat valmiina, ja me odotamme institutionaalista ratkaisua näihin hyvin arkaluonteisiin ongelmiin.
De är färdiga och vi väntar på en institutionell lösning på dessa mycket känsliga problem.
Laboratoriot ovat valmiina, mutta meidän on tuettava niiden työtä.
Laboratorierna är redo, men vi måste stödja deras arbete.
Ole valmiina, nathan.
Var beredd, nathan.
He ovat valmiina,sir.
De är klara, sir.
Euroopan unionin on oltava valmiina tukemaan venäjää näissä ponnisteluissa.
EU måste stå redo att stödja ryssland i dessa ansträngningar.
Olkaa valmiina viidessä minuutissa.
Ni måste vara färdiga om fem minuter.
Onko kaikki valmiina iltaa varten?
Så...är allting förberett för i kväll?
Huoneenne ovat valmiina, herr doktor.
Era rum är klara, herr doktor.
Ole valmiina, data.
Var beredd, data.
Ensimmäiset mallit ovat valmiina.
De första modellerna är färdiga.
Kaikki on valmiina koneista kirjekyyhkyihin.
Allt är förberett- maskiner och brevduvor.
Hän oli valmiina evelyniä varten.
Han var beredd, laddad för evelyn.
Syö leivän päivässä- rahat ovat valmiina kun menen.
Hon har alltid brödpengarna i beredskap. kom, vi går ut på gården.
Saksan punainen risti valmiina viemään humanitaarista apua kreikkaan.
Tyska röda korset redo att nödhjälpa grekerna.
Investoinnit säävarmempaan verkkoon pitää pääsääntöisesti olla valmiina kymmenen vuoden sisällä.
Investeringarna i elnät som tål häftiga väderförhållanden ska huvudsakligen vara klara inom tio år.
Meidän on oltava valmiina.
Vi måste vara redo.
Aion varmistaa, että sänky on valmiina, kun tulet!
Jag kommer att se till att din säng är färdiga när du kommer!
Oot valmiina polttaan sen tyngän.
Var beredd att bränna stumpen.
Nyt suunnitelmat ovat valmiina.
Nu är planerna klara.
Kaikki on valmiina auditoriossa.
Allt är förberett i aulan.
Laskuvarjojääkärit ovat valmiina.
Jag har fallskärmsjägare i beredskap.
Onko raportti valmiina?
Är du klar med rapporten?- nästan.
Olemme valmiina.
Vi är färdiga.
Ole valmiina vinssin luona.
Var beredd med vinchen.

Resultat: 3934, Tid: 0.286

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer