VAPAUTETTAVA PÅ SVENSKA

Översättning av vapautettava i Svenska

S Synonymer

Resultat: 154, Tid: 0.1141

Exempel på att använda Vapautettava i en mening och deras översättningar

Heidät on vapautettava, tai heille on ainakin taattava oikeudenmukainen oikeudenkäynti.
De måste friges, eller åtminstone garanteras en rättvis rättegång.
Venezuelan hallituksen on vapautettava tuomari afiuni nopeasti ja lopetettava oikeuslaitoksen riippumattomuuteen kohdistetut hyökkäykset.
Venezuelas regering måste släppa domare afiuni snarast och upphöra med angreppen på rättsväsendets oberoende.
Pidätetyt olisi vapautettava, ja valko-venäjän olisi laadittava perusta kattavan uudistusprosessin käynnistämiseksi.
De anhållna bör friges och vitryssland bör lägga grunden för att inleda en integrerande reformprocess.
Hänet on vapautettava välittömästi ja ehdoitta.
Hon bör friges omedelbart och ovillkorligen.

Meidän on vapautettava hänet ja lähdettävä. ole kiltti.
Vi måste befria henne och dra härifrån.
Meidän on vapautettava boyd.
Vi måste släppa boyd crowder.
Teidän on vapautettava bragg, tai allison kuolee.
Så ni måste befria bragg och lämna över honom. -annars dör hon.
Minun on vapautettava viettini naisen kanssa.
Jag måste släppa mina lägsta instinkter med en kvinna.
Kaikki vainotut ja vangitut on vapautettava viipymättä.
Alla förföljda och fängslade bör omedelbart friges.
Zimbabwen kansa on vapautettava.
Vi måste frigöra zimbabwes folk.
Kuninkaan on vapautettava meidät nyt.
Kungen måste släppa oss nu. vi är fria.
Hintoja on vapautettava edelleen.
Ytterligare avreglering är fortfarande nödvändig.
Ensin on vapautettava mieli.
Du måste frigöra sinnet först.
Al hassani on vapautettava.
Muhannad al hassani måste friges.
Meidän on saatava tämä tyrannia loppumaan ja vapautettava irakin kansa lopullisesti.
Vi måste få ett slut på detta förtryck och befria det irakiska folket en gång för alla.
Meidän on vapautettava se.
Vi måste befria henne.
Oppositiojohtajat ja kaikki muutkin poliittiset vangit on vapautettava välittömästi.
Oppositionsledarna och alla andra politiska fångar måste friges omedelbart.
Toistamme, että kaikki poliittiset vangit ja mielipidevangit on vapautettava välittömästi.
Vi upprepar att vi omedelbart måste släppa alla politiska fångar och samvetsfångar.
Sinun on vapautettava itsesi.
Du måste frigöra dig.
Meidän on vapautettava hänet jotenkin.
Vi måste frita honom på något sätt.
Teidän on vapautettava minut.
Ni maste släppa mig.
Olen myös sitä mieltä, että kaikki poliittiset vangit on vapautettava.
Jag anser också att alla politiska fångar måste friges.
Rautatieliikenne on vapautettava välittömästi.
Vi måste liberalisera järnvägen omedelbart.
Jonkun on mentävä pelin sisälle ja vapautettava hänet.
Nu måste någon träda in i spelet och befria honom.
Heidät on vapautettava.
Vi måste befria dem.
Omaisuuteen ja ihmisiin kohdistuva väkivalta on lopetettava ja panttivangit on vapautettava.
Våld som riktas mot egendom och folk måste upphöra och gisslan måste friges.
Hänet on vapautettava.
Vi måste släppa honom.
Pekingin on vapautettava liu xiaobo, hänen vaimonsa ja ystävänsä.
Peking måste frige liu xiaobo, hans hustru och vänner.
Siksi teidän on vapautettava kaikki tänään pidätetyt.
Därför måste ni frige alla ni har gripit idag.
Meidän on vapautettava enkeli.
Vi måste befria ängeln.

Resultat: 154, Tid: 0.1141

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer