VARMA PÅ SVENSKA

Översättning av varma i Svenska

S Synonymer

Resultat: 8902, Tid: 0.2279

säker på (4106) övertygad (87) du säker på (941) övertygad om (200) jag vet (75)

Exempel på att använda Varma i en mening och deras översättningar

Olen varma, että ensi kierroksella saamme aikaan kestäviä sopuratkaisuja.
Jag är säker på att vi i nästa runda kommer fram till bärkraftiga kompromisser.
Oletko varma, että haluat poistaa valitun tilin?
Är du säker på att du vill ta bort valt konto?
DE arvoisa nils lundgren, olen varma, että olette erehtynyt.
Jag är säker på att ni misstar er, herr lundgren.
Olen varma, että saamme tilaisuuden tavata jälleen.
Jag är säker på att vi får tillfälle att mötas igen.

Olen varma, että pystymme laajentamaan euroopan laajuista rautatiekäytäväverkostoa vuoteen 2020 mennessä.
Jag är övertygad om att vi kan utvidga det transeuropeiska nätverket av järnvägskorridorer fram till 2020.
Oletko varma että haluat poistaa ohjelman”% 1”?
Är du säker på att du vill ta bort programmet"% 1"?
Luultavasti, en ole varma.
Förmodligen. jag vet faktiskt inte.
En ole ihan varma mitä tarkoitat.
Jag är inte riktigt säker på vad du menar.
Olen kuitenkin varma, että on myös muita vaihtoehtoja.
Men jag är övertygad om att det också finns andra möjligheter.
Oletko varma, että haluat poistaa:% 1.
Är du säker på att du vill ta bort:% 1.
Oletko varma että sivusto https://vk.com on turvallinen?
Är du säker på att webbplatsen https://vk.com är trygg?
Sen jälkeen hän oli varma että hänellä oli avain jonkinlaiseen koodilaitteeseen.
Då blev han övertygad att han hade någon sorts kodmaskin.
En ole ihan varma mitä tarkoitat.
Jag är inte helt säker på vad du menar?
Olen kuitenkin varma.
Men jag vet.
Olen varma, että kuljemme oikeaan suuntaan.
Jag är övertygad om att vi rör oss i rätt riktning.
En ole varma, ymmärsinkö teitä.
Jag vet inte om jag förstått er rätt.
Olen varma, että yhteistä tahtoa löytyy.
Jag är övertygad om att det finns en gemensam vilja.
Olemme jo pyrkineet tähän, ja olen varma, että voimme jatkaa tätä.
Vi har redan gjort en ansträngning och jag är övertygad om att vi kan fortsätta.
Minni on varma, että joku laittoi hänen siiderilasiinsa tyrmäystippoja.
Minni är säker på att någon hällde knockoutdroppar i hennes cider.
Oletko varma, että haluat jatkaa?
Är du säker på att du vill fortsätta?
Meidän pitää olla varma että hän on nylkijä.
Vi måste vara säkra på att han är flåaren.
Olin niin varma.
Jag var bara så övertygad.
Hän oli siitä nyt varma.
Han var säkert på det nu.
Voit olla varma, että sebastianin myyttinen hakkeri on todellinen.
Ni kan vara säkra på att sebastians omtalade hackare finns på riktigt.
En ole varma ymmärsinkö kaikkea.
Jag vet inte om jag förstod allt.
Olen varma, että onnistumme siinä suomen puheenjohtajakaudella.
Jag är övertygad om att vi kommer att kunna göra detta under det finska ordförandeskapet.
Olen varma, että sopimus on saavutettavissa.
Jag är säker på att en överenskommelse är inom räckhåll.
Oletko varma, että haluat lopettaa% 1?
Är du säker på att du vill avsluta% 1?
Tyttö on varma, että mies lähti erika müllerin kanssa.
Flickorna är säkra på att han gick därifrån med erika.
Olen varma, että he onnistuvat siinä.
Jag är övertygad om att de kommer att lyckas.

Resultat: 8902, Tid: 0.2279

SE ÄVEN

Se även


"Varma" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer