VASTAAMASTA PÅ SVENSKA

Översättning av vastaamasta i Svenska

S Synonymer

Resultat: 75, Tid: 0.0973

Exempel på att använda Vastaamasta i en mening och deras översättningar

Mitä pitää tehdä, jos windows 8.1n asennusohjelma lakkaa vastaamasta.
Vad gör jag om installationsprogrammet för windows 8.1 slutar svara?
Kielsin vastaamasta!
Svara inte, har jag sagt!
Kielsin vastaamasta!
Svara inte, sa jag!
Jos lakkaa vastaamasta puhelimeen.
Om man slutar svara i telefon.

Entä jos kieltäydyn vastaamasta?
Om jag vägrar svara?
Merkatkaa pöytäkirjaan, että neiti staley kieltäytyi vastaamasta.
För till protokollet att ms. staley vägrar svara.
Lakkaa vastaamasta puhelimeen.
Sluta svara i telefon!
Lopetin vastaamasta puhelimeen.
Jag har slutat svara i telefon. jo.
Älkääkä puhuko rumasti minulle tai estäkö herraa- vastaamasta tärkeään kysymykseen.
Och prata inte oanständigt till mig eller svara för herr swearengen vars svar är väldigt viktigt.
Vaikuttaa pahalta, jos lakkaat vastaamasta nyt.
Det ser illa ut om du slutar svara nu.
Edellispäivänä he lakkasivat vastaamasta soittoihini.
De svarar inte när jag ringer.
Ei se ole estänyt sinua vastaamasta.
Du svarar ju alltid ändå.
Kun hän kieltäytyi vastaamasta, hänet mestattiin.
När han vägrade svara halshögg de honom.
Paaviko?- lakkaa vastaamasta, kirkonmies.
Okej, kyrk killen, sluta svara.
On vältettävä vastaamasta tähän teollisuusonnettomuuteen antamalla seveso III -direktiivi.
Vi bör undvika att bemöta denna industriella katastrof med ett tredje sevesodirektiv.
Miksi neuvosto on kieltäytynyt vastaamasta euroopan parlamentin johdonmukaisiin vaatimuksiin tässä asiassa?
Varför har rådet vägrat att svara på parlamentets återkommande uppmaningar i detta avseende?
Kieltäytymällä vastaamasta- nämä 10 käsikirjoittajaa uhittelivat kongressille.
Vägran att svara på frågorna dom 10's skrivare utmanade kongressen att komma efter dom.
Välttelet samalla vastaamasta kysymykseeni.
Och du undviker också att svara på min fråga.
Vaari kielsi aina vastaamasta puhelimeen ensimmäisellä soitolla.
Hela livet sa farfar: "lyft aldrig luren efter första signalen.
Eikö heitä voi kieltää vastaamasta puhelimeen?
Förbjud dem att svara i telefon. alex ringde i morse.
Kieltäydyttekö siis vastaamasta?
Ni avstår alltså från att svara?- ja.
Kieltäytyy vastaamasta poliisin kysymyksiin.
Han vägrar besvara polisens frågor.
Asianajajani neuvosta kieltäydyn vastaamasta kysymykseenne oikeuksieni.
Avböjer jag att svara på frågan enligt femte tillägget i USA: s.
Tai kieltäytyä vastaamasta.
Ska du vägra att svara?
Spicer kieltäytyi vastaamasta.
Mattias har avstått från att svara.
He kieltäytyivät vastaamasta.
Men de vägrade att svara.
He kieltäytyivät vastaamasta.
Han vägrade att svara.
He kieltäytyivät vastaamasta.
Hon har avstått från att svara.
Miksi se kieltäytyi vastaamasta?
Varför vägrade det att svara?
Kiellän sinua vastaamasta.
Jag förbjuder dig att svara!

Resultat: 75, Tid: 0.0973

SE ÄVEN

Se även


"Vastaamasta" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer