VASTAAN PÅ SVENSKA

Översättning av vastaan i Svenska

S Synonymer

Resultat: 21928, Tid: 0.4436

Exempel på att använda Vastaan i en mening och deras översättningar

Kreikan kommunistinen puolue äänesti euroopan parlamentin EU_2020 -strategiaa koskevaa päätöslausemaa vastaan.
Det grekiska kommunistpartiet röstade mot europaparlamentets resolution om EU 2020-strategin.
Äänestin klaus-heiner lehnen mietintöä ja komission ehdotusta vastaan.
Jag röstade emot klaus-heiner lehnes betänkande och kommissionens förslag.
He taistelevat ehkäisyä ja aborttia vastaan.
De kämpar mot preventivmedel och abort.
Äänestän tätä sanoinkuvaamatonta sosiaalista taantumaa vastaan.
Jag röstar emot denna exempellösa sociala tillbakagång.

Mietinnössä ollaan enemmän uskontoa vastaan kuin naisten puolesta.
Betänkandet är mer mot religion än för kvinnor.
Mitä vastaan perheille, joita irtisanomiset koskettavat?
Vad svarar jag familjerna, som drabbas av friställningarna?
Vuosien 1944 ja 1945 välillä suomi taisteli saksaa vastaan lapin sodassa.
Mellan 1944 och 1945 krigade finland mot tyskland i lapplandskriget.
Tummanruskea honda kaahaa meitä vastaan väärällä puolella tietä.
En mörkbrun honda kommer emot oss på fel sida av vägen.
Sitten minä vastaan.
svarar jag.
Kenet miehistäni haluat häntä vastaan?
Vem ska möta honom?
Kreikan kommunistinen puolue äänestää sekä mietintöä että komission direktiiviehdotusta vastaan.
Det grekiska kommunistpartiet röstar emot både betänkandet och kommissionens förslag till direktiv.
Keksintöjä goa'uldeja vastaan!
En uppfinning för att bekämpa goa' ulderna!
Siksi äänestän tätä tarkistusta vastaan.
Jag kommer därför att rösta mot detta ändringsförslag.
Tuleeko joku meitä vastaan?
Ska nån möta oss här?
Vastaan mitä haluan.
Jag svarar vad jag vill.
HU äänestin eu_2020-strategiaa vastaan.
HU jag röstade mot EU 2020-strategin.
Hän käytti sinua niitä vastaan, jotka yrittivät tappaa sinut.
Han använde dig för att bekämpa dem som försökte döda dig.
Nyt vastaan niihin konkreettisiin kysymyksiin, joita on esitetty ranskan tapauksen lisäksi.
Jag kommer att svara på de mycket konkreta frågor som har ställts utöver det franska fallet.
Ramses, haluaisitko tapella tätä miestä vastaan kehässä?
Ramses, skulle du vilja möta den här mannen i ringen?
Tämän vuoksi äänestin lopullisessa äänestyksessä yhteisen päätöslauselman hyväksymistä vastaan.
Därför röstade jag emot antagandet av den gemensamma resolutionen i den slutliga omröstningen.
Minä vastaan puhelimeen, huolehdi sinä heistä.
Jag svarar i telefonen, du tar hand om dem.
Tämän vuoksi äänestimme mietintöä vastaan.
Av dessa skäl röstade vi mot.
Unitedhan pelaa man u:a vastaan?
United möter manchester united, eller hur?
Minä vain vastaan puhelimeen.
Jag svarar bara i telefonen.
Ja minä aina vastaan:" miksikäs ei?
Och jag brukar svara: "varför inte?
Pääset pelaamaan häntä vastaan kuolemaan saakka.
Du får möta henne i en match, till döden.
Lähti pirua vastaan, eikä yksikään palannut.
Tolv reste för att bekämpa djävulen. ingen återvände.
Äänestimme siksi karasin mietintöä vastaan ja hylkäämme direktiiviehdotuksen.
Vi har därför röstat emot karas betänkande och vi avvisar förslaget till direktiv.
Englanti vastaan saksa.
England möter tyskland.
Minä vastaan kysymyksiin.
Låt mig svara på frågorna.

Resultat: 21928, Tid: 0.4436

"Vastaan" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer