VASTARINNAN PÅ SVENSKA

Översättning av vastarinnan i Svenska

S Synonymer

Resultat: 84, Tid: 0.1793

Exempel på att använda Vastarinnan i en mening och deras översättningar

Tutkimus rituksimabilla vastarinnan ja SCT tuloksia, kesäkuu 2014 tiedote,p.
Forskning om rituximab motstånd och SCT utfall, juni 2014 nyhetsbrev, p.
Naisten vastarinnan hallitusta kohtaan on tapahduttava edelleenkin maan alla.
Kvinnornas motstånd mot regimen måste fortfarande pågå under jorden.
Liittoutumisemme vastarinnan kanssa on riskiä.
Alliansen med motståndsrörelsen är riskfylld.
Tämä vastarinnan aalto on viime viikolla levinnyt myös jemeniin.
Denna våg av motstånd spred sig förra veckan till jemen.

Petin vastarinnan ja hän myrkytti minut.- ei ole tosirakkauden voittanutta.
Jag svek motståndsrörelsen, och han förgiftade mig.
Hänet toivotetaan tervetulleeksi vastarinnan keskuudessa.
Han är välkommen och kommer att få en auktoritär position i motståndsrörelsen.
Sen jälkeen guernica on ollut yleismaailmallinen rauhan ja vastarinnan symboli.
Alltsedan dess har guernica varit en universell symbol för fred och motstånd.
Akateemikko saharov puhui aina väkivallattoman vastarinnan puolesta.
Akademikern sacharov förespråkade alltid fredligt motstånd.
Luutnantti vie teidät takaisin poikanne ja vastarinnan luo.
Han tar dig tillbaka till din son och motståndsrörelsen.
Näköalattomuus ja mahdollisuuksien puute ovat, demokratian kaipuun lisäksi, herättäneet vastarinnan.
Bristen på framtidsutsikter och möjligheter tillsammans med en önskan om demokrati har framkallat motstånd.
Tšekin vastarinnan.
Tjeckiska motståndsrörelsen.
Tuki& vastustasoja jokainen tietää, mitä tukea ja vastarinnan tasot ovat.
Stöd& motstånds~ ~POS=TRUNC alla vet vad stöd och motstånd nivåer är.
Annoin hänelle vaihtoehdon elää kanssamme- tai kuolla vastarinnan mukana.
Jag gav sam ett val: han kan antingen lever bland oss, eller... dö med motståndsrörelsen.
Hän oli vastarinnan palveluksessa.
Han jobbade för motståndsrörelsen.
Cardassit olivat päättäneet eliminoida kaiken vastarinnan kendran laaksosta.
Cardassierna tänkte krossa allt motstånd i kendradalen.
On huonoa pr:ää vetää lakiehdotus pois pienen vastarinnan takia.
Presstaktiskt vore det dumt att backa på grund av lite motstånd.
Toisaalta petit meidät lähtiessäsi vastarinnan matkaan.
Men å andra sidan, så förråde du familjen genom att lämna wien med motståndsrörelsen.
Viimeisen vuoden ajalta olen tiennyt vain toisen massin ja vastarinnan.
Hela min värld under det senaste året har varit 2:a mass och motståndsrörelsen.
Mutta nyt ei ole aseellisen vastarinnan aika, g'kar. pian, kyllä.
Men det är inte tid för väpnat motstånd, g' kar.
Olin varma, että armahdukset poistaisivat nassaun vastarinnan.
Jag var säker på att amnestin skulle omintetgöra nassaus motstånd.
Vastarinnan. se ei olisi onnistunut ilman sinua.
Motståndsrörelsen skulle inte ha fungerat utan dig.
Tämä on se, joka luo kaiken vastarinnan.
Den här boken har skapat allt motstånd.
Renard toimii vastarinnan kanssa.
Vi vet att renard är bundsförvant med motståndsrörelsen.
Kerro tok'rien vastarinnan sijaintipaikka tai hän kuolee.
Berätta platsen för tok' ras motstånd eller så dör hon.
Ei, vastarinnan veljet ja sisaret.
Nej, bröder och systrar i motståndsrörelsen.
Siten voimme pysäyttää vastarinnan ennen kuin se syntyy.
På det viset kan vi hindra motstånd innan det inleds.
En tiennytkään, että meillä on vastarinnan paras pilotti kyydissä.
Jag hade ingen aning om att vi hade den bästa piloten i motståndsrörelsen ombord.
Aloitit vastarinnan.
Starta ett motstånd?
Osa heistä on riittävän epäileviä muodostamaan vastarinnan.
En del är tydligen misstänksamma nog att skapa en motståndsrörelse.
Yksittäisissä tehtaissa ja tukikohdissa liehuu vielä vastarinnan lippu.
På enstaka fabriker och baser fladdrar ännu motståndets fana högt.

Resultat: 84, Tid: 0.1793

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer