VETOSI PÅ SVENSKA

Översättning av vetosi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 59, Tid: 0.0755

åberopade (8) tilltalade (5) vadet (3) vädjade till (2)

Exempel på att använda Vetosi i en mening och deras översättningar

Hän vetosi kuitenkin vain siihen, että intia ja jotkin kansalaisjärjestöt.
Hon åberopade dock bara att indien och några icke-statliga organisationer.
Hallitus vetosi 25:nteen pykälään ja veti palmerin presidentin virastaan.
Kabinettet åberopade 25:e tillägget och avsatte david palmer.
Se vetosi hänen tarkkaan luonteeseensa.
Det tilltalade väl hans pedantiska natur.
Hänen ahdinkonsa vetosi poikaan.
Det var nöden som tilltalade grabben.

Tulet vielä häviämään vetosi, mies.
Du kommer att förlora vadet.
Hän vetosi minuun:" sinä liityit varhain sotaan vapaaehtoisena.
Han vädjade till mig: "du anmälde dig tidigt till krigstjänst.
Se todella vetosi steveen.
Det tilltalade verkligen steve.
Olosi paranee, kunhan asetat vetosi.
Du mår bättre när du lagt vadet.
Archer vetosi heidän jalostuneeseen käsitykseensä heimojärjestyksestä- ja puhui selkeästi.
Archer vädjade till deras utsökta känsla av stamordning... och han talade enkelt.
Hei, hyväksyn vetosi.
Jag antar vadet.
Millä perusteella segesta vetosi ateenalaisiin?
Hur motiverade segesta sin vädjan till aten?
Onnea vetosi kanssa.
Lycka till med ditt vad.
Siellä menee vetosi.
Där försvinner ditt vad.
EU vetosi konfliktin molempiin osapuoliin vihollisuuksien lopettamiseksi vuonna 2008.
EU vädjade 2008 till båda parterna i konflikten att upphöra med fientligheterna.
Hän vetosi itsepuolustukseen.
Han hänvisade till självförsvar.
Pilatus vetosi uudestaan heihin, sillä hän halusi vapauttaa jeesuksen.
Åter talade pilatus till dem, ty han önskade att kunna giva jesus lös.
Kostner vetosi urheilun välitystuomioistuimeen casiin.
Kowalczyk överklagade till idrottens skiljedomstol CAS.
Hän löysi äänensä ja vetosi uudestaan.
Hon hittade sin röst och sökte igen.
Cicero vetosi julius caesariin.
Caesar... cicero riktade sig till julius caesar.
Hän vetosi ystävyyteen vähentääkseen nauramista, ja nauramme silti.
Hon spelade på vänskapsbanden för att dämpa skratten, ändå skrattar vi.
Vielä muutama viikko sitten moni meistä täällä parlamentissa vetosi solidaarisuuteen kreikkaa kohtaan.
För bara några veckor sedan uttryckte många av oss här i parlamentet sin solidaritet med grekland.
Maaliskuussa 2005 hän vetosi.
I mars 2005 släpptes efterf.
Se vetosi häneen.
Och jag tror att det var lockande.
Cicero vetosi kerran claudiukseen rooman puolesta sanoin.
Cicero sade en gång till claudius.
Jos ensimmäinen vetosi menee väärin, saat rahasi takaisin.
Missar du ditt första spel så får du pengarna tillbaka.
Pariisin iskujen seurauksena ranska vetosi.
Våldsdåd i paris när frankrike vann.
Haluat voittaa vetosi.
Du vill vinna dina vad.
Lakiin nro 175/1992 ja ministeriön asetukseen nro 657/1994 viitaten to me group vetosi puolustuksekseen siihen, että sen oli mahdotonta täyttää sopimusvelvoitteensa.
Till sitt försvar åberopade to me group, med hänvisning till lag nr 175/1992 och ministerdekret nr 657/1994, att den saknade möjlighet att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet.
Alankomaiden kuningaskunta vetosi niin ikään virheellisesti asianomaisen toimenpiteen ja edellä 53 kohdassa mainitussa asiassa preussenelektra annetussa tuomiossa tarkoitetun toimenpiteen samankaltaisuuteen.
Även den av konungariket nederländerna åberopade likheten mellan den anmälda åtgärden och åtgärden i domen i det ovan i punkt 53 nämnda målet preussenelektra saknar stöd.

Resultat: 59, Tid: 0.0755

"Vetosi" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer