VIELÄ PÅ SVENSKA

Översättning av vielä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 31892, Tid: 0.3953

Exempel på att använda Vielä i en mening och deras översättningar

Eikö sinulla ole vielä mynavigon-tiliä?
Har du ännu inget mynavigon-konto?
Vielä kerran vilpittömät kiitokseni.
Mitt uppriktiga tack än en gång!
Tukea ei ole vielä maksettu kokonaan takaisin.
Stödet har ännu inte återbetalats helt.
Muutamiin koulutuksiin on vielä vapaita paikkoja.
Vi har fortfarande lediga platser på flera utbildningar.

Haluan kiinnittää huomionne vielä kerran tähän asiaan.
Jag vill än en gång framhålla detta.
Haluan vielä kerran kiittää parlamenttia mietinnöstä.
Jag vill ännu en gång tacka parlamentet för betänkandet.
On kuitenkin olemassa vielä vahvemmat syyt äänestää puolesta.
Det finns emellertid ännu starkare skäl till att rösta för.
Kymmenen vuotta sitten se oli vielä neljä prosenttia alhaisempi eli 20 prosenttia.
För tio år sedan var den fortfarande 4 procent lägre, dvs. 20 procent.
Kiitokset vielä mukavasta illasta!
Tack igen för en ur-trevlig kväll.
Haluan kiittää esittelijä paulsenia vielä kerran lämpimästi tästä mietinnöstä.
Jag vill än en gång tacka fru paulsen så hjärtligt för detta betänkande.
Minulla on vielä kolme kysymystä lintuinfluenssasta.
Jag har tre frågor kvar om fågelinfluensan.
Ja aabraham otti vielä vaimon, ja hänen nimensä oli ketura.
Och abraham tog sig ännu en hustru, och hon hette ketura.
Onnea vielä tytöt!!!
Grattis igen flickor!!!
Monet kannabisasiakkaat ovat vielä opiskelijoita, ja heidän asumisolonsa ovat vakaat EMCDDA, 2008a.
Många cannabisklienter är fortfarande skolelever och har fast bostad ECNN, 2008a.
Haluaisin vielä kerran korostaa sitä.
Jag vill än en gång poängtera detta.
Kiitos vielä kerran isännöinnistä.
Tack igen för den gästmottagning.
Kiitos vielä kerran vastauksestasi!
Tack än en gång för ditt svar.
Naisten euroopassa on vielä pitkä matka tasa-arvoon.
I kvinnornas europa är det långt kvar till jämställdhet.
Kuinka tämän edustajakokouksen asemaa voitaisiin vielä vahvistaa?
Hur skall man ytterligare kunna förstärka den här församlingens roll?
Jos maailma on vielä jäljellä.
Om världen fortfarande står kvar.
Haluaisin vielä ottaa esille kysymyksen siitä, miten tämä tulee vaikuttamaan pääomavirtoihin eurooppaan.
Jag vill ännu ta upp frågan om hur detta kommer att påverka kapitalströmmarna i europa.
Hänellä oli vielä niin paljon annettavaa.
Hon hade så mycket kvar att ge.
Nyt olis helppo vielä.
Nu var det lätt igen!
Näin oli vielä 10-15 vuotta sitten.
Det var inte så för 10-15 år sedan.
Te ette ole nähneet vielä mitään.
Ni har inte sett nånåting ännu!
Paista vielä n. 15 minuuttia.
Låt jäsa ytterligare 15 minuter.
Kuubassa on vielä noin 200 poliittista vankia.
Det finns fortfarande omkring 200 politiska fångar på kuba.
Haluaisin muistuttaa myös vielä kerran sen merkityksestä koko euroopan metsätaloudelle.
Jag vill också än en gång peka på betydelsen för skogsbruket i hela europa.
Jäljellä on vielä vuosi.
Men jag har ett år kvar.
Vielä kerran, oli romanttista ja muistan sen ikuisesti.
För sista gången: det var romantiskt och jag ska alltid minnas det.

Resultat: 31892, Tid: 0.3953

"Vielä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer