VIHAAN PÅ SVENSKA

Översättning av vihaan i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2341, Tid: 0.1152

Exempel på att använda Vihaan i en mening och deras översättningar

Koska vihaan sinua ja kaikkia, joita sinä edustat.
För jag hatar dig och alla som du representerar.
Ainoa asia, jota vihaan retorisia kysymyksiä enemmän, on typerät retoriset kysymykset.
Det enda jag hatar mer än retoriska frågor är dumma retoriska frågor.
En. vihaan krikettiä.
Nej, jag avskyr cricket.
Vihaan juhlia.
Jag avskyr fester.

Kannustan vihaan ja palkitsen itsekkyyttä.
Jag förespråkar hat och belönar egoism.
Vihaan euroopan unionia, joka on antidemokraattinen ja epädemokraattinen.
Jag hatar europeiska unionen, som är antidemokratisk och odemokratisk.
Vihaan häviämistä enemmän kuin rakastan voittamista.
Jag hatar att förlora mer än jag älskar att vinna.
Sota perustuu vihaan ja pelkoon- lakatkaa taistelemasta pohjois- ja etelä-korea.
Krig är byggt av hat och rädsla... sluta bråka nord- och syd-korea.
Vihaan paperitöitä.
Jag avskyr skrivbordsjobb.
Hautaat syyllisyytesi vihaan.
Du begraver skuldkänslorna i ilska.
Vihaan elokuvaa.
Jag hatar den filmen!
Ihmisten päätökset perustuvat ahneuteen, haluun ja vihaan.
Människor grundar sina beslut på begär, girighet och hat.
Pystyin samaistumaan vihaan ja vieraantumiseen.
Jag kände ilska och utanförskap.
Meillä molemmilla on ongelmia. rakastelu on yhteydessä vihaan.
Vi är bekymrade båda två över att vårt sätt att älska verkar förknippat med vrede.
Vihaan sitä, että pakotit minut tuohon.
Jag avskyr att du tvingade mig till det där.
Se muistuttaa siitä, kuinka vihaan hänen sisuaan.
Från när jag hatade henne.
Vihaan naisia. ne vain itkee.
Jag avskyr kvinnor, de bara grinar.
Minut on koulutettu julmuuteen, vihaan ja pelkoon.
Jag skolades av grymhet, hat och skräck.
Miksi kaikkia edistysaskelia käytetään vihaan ja väkivaltaan?
Varför måste alla tekniska framsteg användas av ilska, i attacksyfte?
Siksi vihaan niitä.
Det är därför jag hatar dem.
Kansanmiesten tyypillinen tapa reagoida vihaan, kun eivät ymmärrä.
Så brukar pöbeln reagera på hat när de inte förstår.
Pinkertonilta itseltään, se mulkku, vihaan sitä kusipäätä.
Pinkerton själv, den kuksugaren. jag hatar den jäveln.
Mutta et voi perustaa päätöstä vihaan.
Och du kan inte ta ett beslut i ilska.
Vihaan sinua?
Du hatar mig!
Vihaan niedermayeria.
Jag avskyr niedermayer.
Tiesin, että vihaan denveriä muutenkin kuin broncosin vuoksi.
Jag visste att jag hatade denver av en anledning, förutom broncos.
He hukkuvat pahuuteen ja vihaan.
De drunknar i ondska och hat.
Vihaan summeria.
Jag hatar summer.
Vihaan shreveportia.
Jag avskyr shreveport.
Rakastamani ander katosi- viinaan, vihaan ja epäilyksiin.
Den ander jag älskade försvann förlorad i sprit, ilska och tvivel.

Resultat: 2341, Tid: 0.1152

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer