VIIKKOJEN PÅ SVENSKA

Översättning av viikkojen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 470, Tid: 0.1019

Exempel på att använda Viikkojen i en mening och deras översättningar

Viime viikkojen aikana israelin ulkoministeri ja palestiinalaisten johtaja ovat vierailleet parlamentissa.
Under de senaste veckorna har israels utrikesminister och den palestinska ledaren besökt parlamentet.
Olen käynyt viime viikkojen aikana kahdesti euroopan kaakkoisosassa.
Under de senaste veckorna har jag två gånger besökt sydöstra europa.
Anna toistovälin viikkojen määrä@ info: whatsthis.
Ange antal veckor mellan upprepningar av alarmet@ info: whatsthis.
Olette jo puhunut viime viikkojen aikana tulevaisuuden komissiosta.
Ni har under de senaste veckorna redan talat om morgondagens kommission.

Minusta viime viikkojen tapahtumat osoittavat aivan selvästi, kuinka myöhässä olemme.
Det är uppenbart att de senaste veckornas händelser på ett tydligt sätt visar hur försenade vi är.
Muita haittavaikutuksia, joita on esiintynyt päivien tai viikkojen kuluttua tavallisen influenssarokotuksen jälkeen.
Andra biverkningar som inträffar dagar eller veckor efter vaccination med vanliga influensavacciner inkluderar.
Napolin kaupunki oli viikkojen ja kuukausien ajan koko maailman pilkanteon kohteena.
Under flera veckor och månader var staden neapel ett åtlöje i hela världen.
Ensimmäisten viikkojen lupaukset ylimääräisten nautojen erityisostojärjestelmästä täytyy toteuttaa ensimmäisenä.
De första veckornas löften om särskilda uppköpsregler måste först uppfyllas.
Lakko-oikeuden sisällyttäminen perusoikeuskirjaan oli viikkojen taistelun tulos.
Det krävdes flera veckors kamp för att föra in strejkrätten.
Viime viikkojen aikana olen keskustellut kahdesti ulkoministeri kharrazin kanssa.
Under de senaste veckorna har jag två gånger talat med utrikesminister kharrazi.
Päivien, viikkojen, vuosien ajan.
Dagar. veckor. år.
Ja nyt olemme viikkojen päässä ympärysmerestä, reitistä kotiin.
Vi är bara några veckors färd från den omslutande oceanen- vägen hem.
Viime viikkojen ja kuukausien menettelyt eivät ole aina olleet rehellisiä.
De senaste veckornas och månadernas förfaranden har inte alltid varit hedervärda.
Tämä isku oli kolmas tällainen isku viime viikkojen aikana.
Denna var den tredje attacken av detta slag under de senaste veckorna.
Meillä on ollut viime viikkojen aikana kiihkeitä keskusteluja ja voimakkaita erimielisyyksiä.
Vi har haft livliga diskussioner och stora motsättningar under de senaste veckorna.
Yle on selvittänyt seksuaalista häirintää elokuva-alalla useiden viikkojen ajan haastattelemalla kymmeniä ihmisiä.
Yle har utrett sexuella trakasserier inom filmbranschen under flera veckor genom att intervjua tiotals personer.
Nämä miehet vapautettiin vasta viikkojen epäselvyyksien jälkeen.
Först efter flera veckors förvirring blev de frikallade.
Veriarvot absoluuttista neutrofiilien määrää on seurattava tarkoin, erityisesti filgrastiimihoidon ensimmäisten viikkojen aikana.
Blodbild ANC bör noggrant övervakas, särskilt under de första veckornas filgrastimbehandling.
Arvoisa puhemies, ranskan viime viikkojen tapahtumat ovat olleet ennennäkemättömiä.
Herr talman! händelserna i frankrike under de senaste veckorna saknar motstycke.
Kuinka voimme selviytyä viime viikkojen koettelemuksista parantuneina sekä vahvempina?
Hur skall vi komma inte bara helskinnade, utan även styrkta, igenom de senaste veckornas prövningar?
Vielä tällä hetkellä sairaaloiden leikkausjonoissa saattaa olla jopa useiden viikkojen eroja.
Just nu kan skillnaden mellan sjukhusen vara upp till flera veckor.
Parhaimmillaan tästä seuraa viikkojen fysioterapia korjauskirurgian jälkeen.
I bästa fall behövs flera veckors sjukgymnastik efter rekonstruktionskirurgi.
Mitä tarkoitat? tässä on viikkojen työ.
Det är ju flera veckors arbete.
Tämä on seuraavien viikkojen ratkaiseva kysymys!
Detta är den avgörande frågan de närmaste veckorna!
Muita haittavaikutuksia, joita on esiintynyt päivien tai viikkojen kuluttua tavallisen influenssarokotuksen jälkeen.
Andra biverkningar som har inträffat dagar eller veckor efter vaccination med vanliga influensavacciner är.
Mikä on neuvoston mielipide algerian viime viikkojen tilanteesta?
Vilka överväganden gör rådet med anledning av de senaste veckornas utveckling i algeriet?
Tässä on meille tulevien viikkojen haaste.
Detta är en utmaning för oss under de kommande veckorna.
Saatoin maksaa kortilla viime viikkojen" fear tower 3" -tilaukseni.
Jag kan ha använt kortet för att betala för de senaste veckornas prenumeration på "fear tower 3.
Asia kuitenkin jumiutui neuvostossa useiden viikkojen ajaksi, ja lopulta sen käsittelyssä epäonnistuttiin.
Rådet har dock blockerat detta under ett antal veckor och slutligen har vi misslyckats.
Komissio esittää molemmat seuraavien viikkojen aikana.
Båda skall läggas fram av kommissionen under de kommande veckorna.

Resultat: 470, Tid: 0.1019

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer