VIIMEINEN KYSYMYS PÅ SVENSKA

Översättning av viimeinen kysymys i Svenska

Resultat: 93, Tid: 0.1133

Exempel på att använda Viimeinen Kysymys i en mening och deras översättningar

Lue viimeinen kysymys.
Läs bara den sista frågan.
Viimeinen kysymys.
Mutta tämä oli kokeen viimeinen kysymys.
Det var den sista frågan på examensprovet.
Arvoisa puhemies, tämä oli uskoakseni viimeinen kysymys.
Fru talman! jag tror att det var den sista frågan.

Viimeinen kysymys- jota en kuullut- liittyi euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan.
Den sista frågan- som jag missade- handlade om den ekonomiska återhämtningsplanen för europa.
Viimeinen kysymys koskee euroopan investointirahaston tilintarkastusta ja valvontaa.
Den sista frågan gäller revision och kontroll av europeiska investeringsfonden.
Esittämäni viimeinen kysymys on mielenkiintoinen.
Den sista frågan tycker jag är intressantast!
Viimeinen kysymys: pystymmekö havaitsemaan, missä tätä periaatetta on sovellettu lainsäädännössä?
Den sista frågan: kommer vi att kunna urskilja var detta tillämpats i lagstiftningen?
Viimeinen kysymys: jarruttiko komissio politii­kallaan tutkintavaliokunnan työtä?
Den sista frågan: har kommissionen försökt hindra undersökningskommittén i dess arbete?
Anna hedhin viimeinen kysymys on erittäin tärkeä.
Den sista frågan från anna hedh är mycket viktig.
Viimeinen kysymys koskee vaihtokurssia.
Den sista frågan hänför sig till växelkursen.
Viimeinen kysymys kuuluu siis jäsen isler béguinille.
Den sista frågan är därför den från isler béguin.
Viimeinen kysymys koskee toimielinten välisiä järjestelyjä.
Den sista frågan rör de mellaninstitutionella för ändringarna.
Viimeinen kysymys liittyy omiin varoihin.
Den sista frågan gäller egna medel.
Viimeinen kysymys koskee qatarissa käytävien neuvottelujen näkymiä.
Den sista frågan gäller quatarperspektiven.
Viimeinen kysymys: sanoitte, että on esiintynyt myönteisiä reaktioita.
Den sista frågan: ni sade att det förekommer positiva reaktioner.
Se oli viimeinen kysymys.
Det får bli den sista frågan.
Viimeinen kysymys.
Viimeinen kysymys, dolores.
Den sista frågan, dolores.
Viimeinen kysymys: veronkierto.
En sista fråga: skattesmitningen.
Viimeinen kysymys ennen kuin kutsun lentosotamieheto' malleyn ja rodriguezin.
En sista fråga innan jag kallar o' malley och rodrigues.
Viimeinen kysymys.
Viimeinen kysymys, herra pilgrim.
En sista fråga, mr. pilgrim.
Viimeinen kysymys on pelkkä muodollisuus.
Då tar vi en sista fråga. en ren formalitet.
Kiitos. minulla on viimeinen kysymys sinulle.
Jag hade en sista fråga.
Minulla on viimeinen kysymys.
Jag har en sista fråga.
Hyvä, mutta viimeinen kysymys.
Okej, men jag har en sista fråga.
Oliko siinä viimeinen kysymys?
Neljäs ja viimeinen kysymys on tällä hetkellä kaikkein tärkein: tuen määrä.
Och den fjärde och sista frågan är just nu den viktigaste, dvs. storleken på stödet.
Tämä on viimeinen kysymys, ja meillä on puoli tuntia aikaa.
Detta är den sista frågan och vi har en halvtimme till vårt förfogande.

Resultat: 93, Tid: 0.1133

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Viimeinen kysymys" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer