VOI AINA PÅ SVENSKA

Översättning av voi aina i Svenska

S Synonymer

Resultat: 117, Tid: 0.0932

Exempel på att använda Voi Aina i en mening och deras översättningar

Olimme tervehditään hellästi, voi aina kysyä, jos jotain jäi epäselväksi.
Vi hälsade kärleksfullt, kan alltid fråga om något var oklart.
Kaikkea voi aina parantaa”.
Vi kan alltid bli bättre”.
Se voi aina jarruttaa lopullista päätöstä, jos todella niin haluaa.
Grekland kan alltid bromsa slutbeslutet om de verkligen vill göra det.
Siinä voi aina tulla paremmaksi.
Det kan alltid bli bättre.

Puhtaasti kansallista lainsäädäntöehdotusta voi aina muuttaa- eu:n ehdotusta ei voi koskaan muuttaa.
Ett renodlat nationellt lagförslag kan alltid ändras, medan ett eu-förslag aldrig kan ändras.
Kaikkea voi aina parantaa”.
Allt kan alltid bli bättre”.
Siinä voi aina tulla paremmaksi.
Allt kan alltid bli bättre.
Siinä voi aina tulla paremmaksi.
Den kan alltid bli bättre.
Federaatiohan voi aina vetäytyä.
Federationen kan alltid lämna.
Tarinaa kerrottaessa faktoja voi aina muutella.
Fakta kan alltid ändras när du berättar en historia.
Jokin voi aina mennä vikaan.
Nånting kan alltid gå snett.
Kaiken voi aina tehdä hieman paremmin.
Det kan alltid göras lite bättre.
Alicen näkökyky on subjektiivinen, tulevaisuus voi aina muuttua.
Alice syner är bara subjektiva. framtiden kan alltid förändras.
Jos kunnia menee, sen voi aina saada takaisin.
Respekt försvinner inte, du kan alltid få tillbaka den.
Vakuutan, että hän voi aina luottaa tukeemme näissä kysymyksissä.
Jag kan försäkra henne att hon alltid kan räkna med vårt stöd i dessa frågor.
Musta koomikko voi aina olla tuhma.
Svarta komiker har alltid kunnat vara fräcka.
Sen me kaikki tiedämme, niin voi aina tapahtua.
Det vet vi alla att sådant alltid kan hända.
Sen tuloksena on piilevä älyllinen pääoma, johon EU voi aina turvata.
Det kommer att ge ett intellektuellt kapital som europa alltid kan luta sig tillbaka på.
He laittavat minut asumaan paikkaan, josta kuningas voi aina löytää minut.
De placerar mig där konungen alltid kan hitta mig.
Kaikki ei voi aina mennä vikaan.
Mer som att det inte alltid kan vara dåligt.
Lupasin kirjautumispäivänä, että minulle voi aina soittaa.
Jag var med på inskrivningen. jag sa att de alltid kunde ringa mig.
Haluan näyttää ihmisille, että jotenkin voi aina tienata.
Jag vill att folk ska se att man alltid kan hitta sätt att tjäna sitt levebröd.
Vaara siitä, että jotain voi aina tapahtua.
Faran att något alltid kan hända.
Ja näiltä voi aina kysyä.
Men därför kan man ju alltid fråga.
Totta kai asioille voi aina muuta.
Nåja man kan ju alltid ändra sig.
Ja paikka, jonne voi aina palata.
Stället dit jag alltid kunnat återvända.
Siinä voi aina tulla paremmaksi.
Och det går förstås alltid att bli bättre.
Siinä voi aina tulla paremmaksi.
Det går alltid att bli bättre.
Miten tässä voi aina käydä näin.
Att det alltid skall bli så här.

Resultat: 117, Tid: 0.0932

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer