VOI OLLA VAIN PÅ SVENSKA

Översättning av voi olla vain i Svenska

S Synonymer

Resultat: 99, Tid: 0.1179

Exempel på att använda Voi Olla Vain i en mening och deras översättningar

Se voi olla vain hyödyksi!
Det kan bara vara nyttigt!
Joten se voi olla vain sattumaa.
Men det kanske bara är en slump.
Miehelle geisha voi olla vain puoliksi vaimo.
En geisha kan bara vara en halv fru åt en man.
Joten se voi olla vain sattumaa.
Det kanske bara är en slump.

Tyttö voi olla vain lutka- narttu, härnääjä tai naapurin neitsyt.
En flicka kan bara vara en slampa en retsticka eller oskulden i huset bredvid.
Komission suhtautumisesta voi olla vain haittaa eurooppalaisille telakoille.
Kommissionens inställning kan endast vara till nackdel för de europeiska varven.
Kaiken politiikan tavoitteena voi olla vain rikas ja monimuotoinen elämä.
Målet för all politik kan endast vara ett rikt och skiftande liv.
Sehän voi olla vain muutos parempaan.
Det kan bara vara en förbättring.
Mutta se voi olla vain fyysistä vetovoimaa ja paha virhe.
Men det kanske bara är fysisk attraktion och alltså ett misstag.
Voi olla vain yksi.
Varhaisessa vaiheessa muodostettavista läheisistä suhteista näihin maihin voi olla vain hyötyä.
Att tidigt i livet knyta starka band med dessa länder kan endast vara av godo.
Maan päällä voi olla vain yksi puhuva simpanssi.
Det kan bara finnas en talande schimpans.
Se voi olla vain isottelua.
Det kanske bara är tomt prat.
Se voi olla vain luonnollinen ilmiö.
Det sorten kan bara vara naturfenomener.
Se voi olla vain ajanhaaskausta.
Det kanske bara är slöseri med tid.
Uudelleensyntymä voi olla vain symbolinen.
Pånyttfödslar kan bara vara symboliska.
Universumeja voi olla vain yksi.
Det kan bara finnas ett universum.
Se voi olla vain vika.
Det kanske bara är ett tekniskt fel.
Yhteisistä käytännöistä, joilla pyritään helpottamaan kolmansien maiden kansalaisten liikkuvuutta, voi olla vain hyötyä.
En gemensam praxis för att underlätta tredjelandsmedborgares rörlighet kan bara vara av godo.
Voi olla vain tyytyväinen.
Kan bara vara nöjd.
Mitä näenkin peten aurasta, voi olla vain.
Allt som jag råkar se i petes aura kan vara bara.
Stcw-säännöstön täytäntöönpano voi olla vain kaikkein ensimmäinen askel.
Genomdrivandet av stcw-koden kan bara utgöra ett allra första steg i sammanhanget.
Tällä voi olla vain haitallinen vaikutus talouteen.
Det kan inte vara annat än skadligt för ekonomin.
Kansainvälisellä yhteisöllä ja euroopan yhteisöllä voi olla vain vaatimaton rooli.
Världssamfundet och europeiska gemenskapen kan bara spela en blygsam roll.
Tähän voi olla vain yksi syy.
Det kan endast finnas ett skäl till detta.
On kuitenkin muistettava, että PNR voi olla vain terrorismin vastainen työkalu.
Men PNR får endast vara ett instrument för att bekämpa terrorism.
Joten se voi olla vain sattumaa.
Det kan lika gärna vara slumpen.
Pelkoa voi olla vain ajatuksissamme tulevaisuudesta.
Rädslan kan bara existera i våra tankar om framtiden.
Mutta tämä voi olla vain lapsen mielikuvituksen tuotetta.
Men det här kan lika gärna vara en sjuårings fantasier.
Meitä voi olla vain yksi.

Resultat: 99, Tid: 0.1179

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Voi olla vain" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer