VOIMME PÅ SVENSKA

Översättning av voimme i Svenska

S Synonymer

Resultat: 24488, Tid: 0.2279

Exempel på att använda Voimme i en mening och deras översättningar

Se on paras tuki, jonka voimme antaa euroopan demokratialle.
Det är det bästa stöd vi kan ge den europeiska demokratin.
Joten voimme rajoittaa sitä.
vi får begränsa den då.
Toivon, että voimme esitellä sen marraskuussa.
Jag hoppas att vi kan presentera den i november.
Kulta, voimme ostaa sen.
Älskling, vi får köpa det.

Tästä voimme olla kiitollisia.
Det ska vi här vara tacksamma över.
Voimme 100% suositella asunto, sijainti ja isännät.
Vi kan 100% rekommendera lägenheten, platsen och värdarna.
Mitä voimme tehdä, ettei tätä tapahtuisi uudestaan?
Hur ska ni göra för att det här inte ska hända igen?
Voimme tarvita sitä vielä.
Vi kanske behöver den någon gång.
Ja voimme lähteä milloin haluamme?
Och vi får gå när vi vill?
Puheessa oli elementtejä, joita voimme tukea.
Talet innehöll element som vi kan stöda.
Huomenna voimme kaikki olla xayiden vankeja.
I morgon kanske vi alla är xayidas fångar.
Miten voimme auttaa heitä?
Hur skall vi kunna hjälpa dem?
Voimme olla hiukan ylpeitä siitä.
Vi får vara lite stolta över det.
Tästä voimme olla kiitollisia.
För detta ska vi förstås vara tacksamma.
Voimme vahvistaa, että tilanne kosovossa on paranemassa.
Vi kan bekräfta att situationen i kosovo håller på att förbättras.
Voimme auttaa myös ulkomailla.
Vi får även hjälp från utlandet.
Voimme järjestää parhaiten" yhden päivän matkan" kanssa mukavimmista oppaan koskaan.
Vi kan ordna den bästa "en dagsutflykt" med den trevligaste guiden någonsin.
Arvoisa komission jäsen, miten voimme vakuuttaa teidät palauttamaan valtiontuen?
Herr kommissionär! hur skall vi kunna övertala er att återupprätta det statliga stödet?
Voimme tietenkin testata sinut kolmannen kerran, rodney.
Vi kanske ska testa dig igen, rodney?
Mistä muualta voimme etsiä?
Var annars ska vi leta?
Hyvä, että voimme tavata.
Bra att vi kunde ses.
Mihin voimme mennä?
Vart ska vi åka?
Lue lisää, miten voimme auttaa.
Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.
Voimme puhua myöhemmin.
Vi får prata sen.
Miten voimme keskustella näistä kysymyksistä, jos neuvosto ei ole edes läsnä?
Hur ska vi kunna diskutera dessa frågor om rådet inte ens finns här?
Voimme tarvita häntä.
Vi kanske behöver honom.
Hän sanoi, että voimme mennä puistoon.
Hon sa att vi kunde gå till parken.
Voimme olla ylpeitä kartelli- ja fuusiovalvonnasta.
Vi kan vara stolta över kartell- och fusionskontrollen.
Sitä vastoin voimme tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
Däremot skall vi stödja de små och medelstora företagen.

Resultat: 24488, Tid: 0.2279

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer