VOIMMEKO PÅ SVENSKA

Översättning av voimmeko i Svenska

S Synonymer

Resultat: 3250, Tid: 0.1584

Exempel på att använda Voimmeko i en mening och deras översättningar

En tiedä, voimmeko me vaikuttaa jugoslavian viranomaisiin ja parlamenttiin.
Jag vet inte om vi kan påverka de jugoslaviska myndigheterna och parlamentet.
Voimmeko näin ollen olettaa, että järjestelmää on ryhdytty desinfioimaan?
Kan vi därför förmoda att en åtgärd vidtagits för att desinficera systemet?
David, voimmeko jutella?
David, får jag prata med dig?
Voimmeko turvata työpaikan kaikille eurooppalaisille?
Kan vi garantera arbete för alla européer?

Voimmeko odottaa sinuakin?
Ska vi räkna med dig?
Herra crewe, voimmeko ottaa kuvan?
Crewe, får vi ta ett kort?
Mary, voimmeko tulla sisään?
Mary, får vi komma in?
Voimmeko hyödyntää itäisestä kumppanuudesta saamiamme kokemuksia välimeren alueella?
Kan vi använda vår erfarenhet från det östliga partnerskapet i medelhavsområdet?
Kävi tässä miten tahansa, voimmeko syödä sellaisia tämän jälkeen?
Hur detta än går, kunde vi få några såna efter detta?
Voimmeko jatkaa?
Ska vi fortsätta?
Ponton, voimmeko nähdä clouseaun?
Ponton, får vi träffa clouseau?
Voimmeko todella sanoa, että euroopan unionin tulisi olla vastuussa laivanvarustamojen kannattavuudesta?
Kan vi verkligen säga att europeiska unionen skall ansvara för fartygsägarnas lönsamhet?
Voimmeko ennustaa maanjäristyksiä?
Kunde jordbävningen ha förutsetts?
Voimmeko syödä keittiössä?
Ska vi äta i köket?
Daniel, voimmeko puhua?
Daniel, får jag prata med dig?
Operaatiomme alussa emme tienneet, voimmeko luottaa toisiimme.
När vi inledde det här uppdraget så kunde vi inte lita på varandra.
Voimmeko leikkiä hieman?
Ska vi leka lite?
Voimmeko todella niin yksinkertaisesti kieltää epäsuoran mainonnan?
Kan vi verkligen förbjuda indirekt reklam så enkelt?
Voimmeko olla tiukempia?
Får vi vara strängare?
Voimmeko avata samppanjan?
Ska vi öppna champagnen?
Luonnollisesti me hidastimme,- nähdäksemme, voimmeko auttaa.
Naturligtvis stannade vi till för att se om vi kunde hjälpa till.
Voimmeko saada yksityiskohtaisen kertomuksen?
Kan vi få en detaljerad rapport?
Voimmeko odottaa sitä?
Kan vi förvänta oss det?
Voimmeko nähdä sen?
Får vi se på det?
Aiotko lainata kondomia vai voimmeko mennä?- voimme mennä.
Ska du låna kondom, eller ska vi gå?
Voimmeko tehdä jotain paremmin?
Kan vi göra något bättre?
Voimmeko lainata tomin konetta?
Får vi låna toms dator?
Voimmeko syödä?
Ska vi äta?
Voimmeko nähdä sen?
Får vi titta på den?
Voimmeko me pelata?
Ska vi spela?

Resultat: 3250, Tid: 0.1584

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer