VOINUT PÅ SVENSKA

Översättning av voinut i Svenska

S Synonymer

Resultat: 12059, Tid: 0.2606

Exempel på att använda Voinut i en mening och deras översättningar

Se olisi voinut loppua siihen.
Där kunde det ha tagit slut.
Se olen voinut olla minä.
Det kunde ha varit vi.
Sivuston omistaja on voinut lisätä sähköpostiosoitteen luettelon kuvaukseen.
Webbplatsägaren kanske har lagt till listans e-postadress i beskrivningen.
Olisin luullut, että hän olisi voinut viipyä pari minuuttia.
Jag trodde att han skulle ha en minut över för oss.

Miksi et voinut ymmärtää häntä?
Varför kunde du inte förstå honom?
Olisin voinut ilmaista itseäni selkeämmin.
Jag borde kanske ha uttryckt mig klarare.
Onko hän voinut mennä ystävän tai sukulaisen luo?
Det finns kanske en vän eller släkting hon skulle gå till.
Miksei äiti voinut tulla mukaamme?
Varför följde inte mamma med?
Pahuksen idiootti olisi voinut mainita siitä.
Idioten skulle ha sagt det.
Todellisuudessa perustuslakiteksti olisi lisäksi voinut olla kunnianhimoisempi.
Dessutom kunde konstitutionens text faktiskt ha varit mer ambitiös.
En ole voinut kovin hyvin viimeisten kahden-kolmen vuoden aikana.
Jag har inte mått så bra de två, tre senaste åren.
Ei. mitä se olisi voinut olla?
Nej, vad skulle det vara?
Aamiainen olisi voinut olla vähän parempi!
Frukosten kunde ha varit lite bättre.
Sehän olis voinut olla ihanaa.
Det hade kanske varit skitskönt.
Mikset voinut haaksirikkoutua aruballe?
Varför strandsattes du inte på aruba?
Hän ei voinut ylittää golfvirtaa yksin.
Fast hon skulle aldrig korsa golfströmmen på egen hand.
Hän on voinut sairastua.
Han kanske har blivit sjuk.
Näin ollen sopimuksen vaikutus on voinut olla toivottuun nähden vastakkainen.
Följaktligen skulle avtalet ha fått motsatt effekt mot den önskade effekten.
Siksi en voinut äänestää mietinnön puolesta.
Därför kunde jag inte rösta för det.
Olen voinut viime aikoina tosi hyvin.
Jag har mått så bra på sistone.
Miksei tämä voinut olla tärkein asia, yhtenä iltana?
Är inte det här viktigare, bara för en natt?!
Se olisi voinut olla vaikeaa.
Det skulle ha blivit svårt.
Jos olisin voinut esitellä sen royal societyn vuotuisessa tiedenäyttelyssä lontoossa.
Om jag hade fått presentera henne för royal society i london på den årliga vetenskapsmässan.
Ei, et voinut sylkeä midaksen kasvoihin!
Nej, du spottar inte midas i ansiktet!
Tämä olisi voinut olla mukavaa.
Det hade kanske blivit trevligt.
Joku on voinut laittaa juomaan tyrmäystippoja.
Någon kan ha lagt knockoutdroppar i drycken.
Siksi en voinut myöskään tukea koko mietinnön hyväksymistä.
Därför kunde jag inte heller stödja godkännandet av hela betänkandet.
En ole voinut yhtä hyvin aikoihin.
Jag har inte mått så bra på länge.
Se olisi voinut olla pieni saavutuksen helmi.
Den skulle ha kunnat var en liten juvel av insatser.
Siinä olisi voinut käydä vielä pahemmin.
Och då kunde det ändå ha blivit värre.

Resultat: 12059, Tid: 0.2606

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer