VOIVANI LUOTTAA PÅ SVENSKA

Översättning av voivani luottaa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 61, Tid: 0.0992

Exempel på att använda Voivani Luottaa i en mening och deras översättningar

Luulin voivani luottaa sea/iin.
Jag trodde jag kunde lita på seal.
Toivon voivani luottaa parlamentin tukeen lyhyen aikavälin ratkaisun löytämiseksi.
Jag hoppas att jag kan räkna med parlamentets stöd för att hitta en kortsiktig lösning.
Tiesin voivani luottaa teihin.
Jag visste att jag kunde lita på dig.
Mistä tiedän voivani luottaa sinuun?
Hur vet jag att jag kan lita på dig?

Uskoin voivani luottaa sinuun.
För att jag trodde jag kunde lita på dig.
Uskon voivani luottaa tukeenne.
Jag är förvissad om att jag kan räkna med ert stöd.
Luulin voivani luottaa sinuun.
Jag trodde att jag kunde lita på dig.
Toivon voivani luottaa yhteistyömme jatkumiseen.
Jag hoppas att jag kan räkna med ert fortsatta samarbete.
Nähtyäni miten elät, luulen voivani luottaa sinuun.
Jag tror att jag kan lita på dig.
Tiedän voivani luottaa yhteistyöhönne tässä asiassa.
Jag vet att jag kan räkna med ert samarbete i denna fråga.
Tiesin heti voivani luottaa sinuun.
Jag visste att jag kan lita på er.
Tiesin voivani luottaa sinuun, jethro.
Jag visste att jag kunde lita på dig.
Tiedän voivani luottaa sinuun, mutta entä väkesi?
Jag vet att jag kan räkna med dig, men ditt folk, då?
Luulin voivani luottaa sinuun. jouduin pettymään.
Jag trodde att jag kunde lita på dig, men du gjorde mig besviken.
Mistä tiedän voivani luottaa teihin, kapteeni?
Hur vet jag att jag kan lita på dig, kapten.
Ja minä kun luulin voivani luottaa sinuun.
Jag trodde att jag kunde lita på dig.
Luulen voivani luottaa häneen, mummi.
Att jag kan lita på henne, mormor.
Luulin voivani luottaa häneen.
Jag trodde att jag kunde lita på honom.
Sinuun tiedän voivani luottaa.
Jag vet att jag kan lita på dig.
Tiedän voivani luottaa sinuun.
Jag vet att jag kan lita på dig.
Luulin voivani luottaa sinuun.
Jag trodde jag kunde lita på dig.
Mistä tiedän voivani luottaa teihin?
Hur vet jag att jag kan lita på er?
Uskoin voivani luottaa teihin.
Jag trodde att jag kunde lita på er.
Ja tiedän voivani luottaa sinuun.
Och jag vet att jag kan lita på dig. okej.
Tiesin voivani luottaa rehellisyyteenne.
Jag visste att jag kunde lita på er.
Luulin voivani luottaa veliesrakkauteen.
Jag trodde jag kunde lita på din broderskänsla.
En tunne voivani luottaa sinuun.
Just nu känner jag inte att jag kan lita på dig.
Sinä. luulin voivani luottaa sinuun.
Jag trodde att jag kunde lita på dig.
Mutta... en tunne voivani luottaa sinuun.
Just nu känner jag inte att jag kan lita på dig.

Resultat: 61, Tid: 0.0992

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
SYNONYMER
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer