VUONNA PÅ SVENSKA

Översättning av vuonna i Svenska

S Synonymer

Resultat: 20050, Tid: 0.2963

Exempel på att använda Vuonna i en mening och deras översättningar

Vuonna 2012 valmistuneiden kerrostaloasuntojen hallintaperuste vuoden lopussa.
Flervåningshusbostäder som färdigställdes år 2012, upplåtelse i slutet av år.
Vuonna 2007 hän toimi australian avointen ajan lleyton hewittin valmentajana.
Han är sedan 2007 lleyton hewitts tränare.
Ulkomaisten matkustajien rahankäyttö suomessa vuonna 2009. helsinki: tilastokeskus viitattu: 25.6.2016.
De utländska resenärernas penninganvändning i finland år 2009. helsinki: statistikcentralen hänvisat: 25.6.2016.
Euroviisut viettävät tänä vuonna 60-vuotisjuhlavuotta.
Det här året firade eurovisionen 50-årsjubileum.

Vuonna 2001 rahapalkintojen yhteissumma nostettiin 10 miljoonaan ruotsin kruunuun.
Prissumman hade då legat på tio miljoner kronor sedan 2001.
Heinason syntyi vuonna 1545.
Bancroft föddes år 1544.
Julius tallberg vuonna 1898.
Julius tallberg år 1898.
Taloudellista toimintaa vuonna 1998 koskeva kertomus on lähetetty 3. maalis­kuuta 1999.
Rapporten rörande 1998 års finansiella verksamhet överlämnades den 3 mars 1999.
Tilanne on tietenkin kohentunut vuonna 1996.
Detta har naturligtvis förbättrats sedan 1996.
Työllisyyskehitys on ollut viime vuonna hyvä.
Hälso-händelse förra året är bra.
Teloitettiin vuonna 1644.
Vapnet användes sedan 1644.
Komissio teki lokakuussa 2002 ehdotuksen vuonna 1976 annetun uimavesidirektiivin tarkistamisesta.
I oktober 2002 lade kommissionen fram ett förslag till ändring av 1976 års badvattendirektiv.
Työttömyys pystyttiin laskemaan viime vuonna10%: iin.
Under det gångna året kunde arbetslösheten sänkas till 10 procent.
Öljyn hintojen jyrkkä nousu viime vuonna aiheutti vakavia ongelmia monille lentoyhtiöille.
Förra årets kraftiga höjning av oljepriserna ledde till stora problem för en rad flygbolag.
Kirkko on rakennettu maa- ja tiiliskivistä ja valmistui vuonna 1907.
Kyrkan är byggd av jord- och tegelstenar och blev klar år 1907.
Viime vuonna viimeisetkin varuskunnat saivat virtuaalisimulaattorinsa.
Förra året fick de sista garnisonerna egna virtualsimulatorer.
Ensimmäistä kertaa tänä vuonna.
För första gången på år.
Kaupungissa asui 268_689 ihmistä vuonna 2001 väestönlaskennan mukaan.
Den hade 328 689 invånare enligt 2001 års folkräkning.
Tuollainen muotiko moskovassa on tänä vuonna?
Är det årets mode i moskva?
Vuonna format editor valitsemalla hyperlinkki-välilehti ja valitse toinen raportti object vaihtoehto.
I format editor, klicka på fliken hyperlänk, och sedan välja en annan rapport object alternativ.
Maahanmuuttovirasto teki viime vuonna 330 virheellistä turvapaikkapäätöstä.
Förra året fattade migrationsverket 330 felaktiga asylbeslut.
Viime vuonna palkinto oli liian arvokas.
Förra årets misstag var ett alldeles för värdefullt pris.
Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1970.
Priset delades ut första gången år 1970.
Saari jaettiin huvilatonteiksi vuonna 1922.
Rökstugan har stått på hembygdsgården sedan 1922.
Borkowon kylä wkra-joella vuonna 2015.
Sakarias bergsén från norrköping blev 2015 års.
Niistä ensimmäisessä, jonka on laatinut rouva klaß, tarkastellaan rakennerahastojen toimeenpanoa vuonna 1996.
Det första, klaß betänkande, granskar genomförandet av 1996 års strukturfonder.
Blake oli viime vuonna vuoden poliisi.
Blake var årets polisman i fjol.
Viime vuonna seitsemän jäsenvaltiota liittyi uuteen tietokoneistettuun passitusmenettelyyn.
Förra året anslöts 7 medlemsstater till det nya datorstödda transitförfarandet.
Vuonna 2010 dusetosin väkiluku oli 794 asukasta.
År 2010 hade buethwiller 274 invånare.
Maahan espanja vuonna 1983.
Bosatt i spanien sedan 1983.

Resultat: 20050, Tid: 0.2963

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer