YKSILÖITÄ PÅ SVENSKA

Översättning av yksilöitä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 121, Tid: 0.1173

Exempel på att använda Yksilöitä i en mening och deras översättningar

Kiinteistön mahtuu yksilöitä; ryhmille, perheille ja vammaisten ansiosta pyörätuolin tiloja.
Fastigheten rymmer individer; grupper, familjer och funktionshindrade tack vare sina rullstols anläggningar.
Olemme erityisen tyytyväisiä yksilöitä, jotka omaksua yhteisöllisyys.
Vi välkomnar särskilt individer som omfamnar en anda av gemenskap.
Hankkikaa minulle tuoreita yksilöitä välittömästi tai muuten olette pulassa.
Ge mig färska exemplar på en gång, annars är ni illa ute.
Kaikki ihmiset ovat yksilöitä ja nauttivat erilaisista asioista.
Varje familj är individuell och har olika förutsättningar.

Nuoria ja terveitä. täydellisiä yksilöitä. punaiset markkinat.
Unga, perfekta exemplar för en röd marknad.
Me luomme sellaisia yksilöitä säännöllisesti ja rutiininomaisesti.
Vi skapar sådana individer regelbundet och rutinmässigt.
Lisää yksilöitä on löytynyt ympäri.
Andra exemplar har hittats över hela.
Ei yksilöitä, ei yksityisyyttä.
Inga individer, inget privatliv.
He ovat myös luovia ja taiteellisia yksilöitä.
Du föredrar kreativa och artistiska människor.
Arvosellot ovat yksilöitä.
Talterapin är individuell.
Upeita yksilöitä." oliko se aitoa?
Väldigt fina exemplar." var det äkta?
Delfiinit jotka elävät lähellä rannikkoa ovat yleensä pieniä ryhmiä 2-12 yksilöitä.
Delfiner som lever nära kusten är oftast mindre grupper på 2-12 individer.
Toki työntekijät saavat olla yksilöitä, mutta kyse ei ole tästä.
Det ska handla om idéerna inte individerna, det är det viktiga!
Yksilöitä ollaan kaikki.
Vi är alla individer.
Emme ole aikoihin tutkineet kliinisessä mielessä näin harvinaislaatuisia yksilöitä.
Det var länge sedan vi har kunnat studera exemplar med så speciellt kliniskt intresse.
Hienoja yksilöitä.
Väldigt fina exemplar.
Lapset ovat yksilöitä.
Barn är individer.
He eivät yleensä ole maailman hienostuneimpia yksilöitä.
De är i allmänhet inga sofistikerade individer.
He olivat olemattomia yksilöitä.
De var ickeexisterande individer.
Hän myöntää, ja sinunkin pitäisi, että naiset ovat yksilöitä.
Han inser, och det borde du också -att kvinnor är individer.
Yksilöitä, joita haluaisimme myös auttaa.
Individer som vi också skulle vilja hjälpa.
Te olette kaikki yksilöitä.
Ni är alla individer.
Meillä on tänään värikkäitä yksilöitä.
Vi har några färgstarka individer i kväll.
Tällaisessa yhdyskunnassa voi elää tuhansia yksilöitä.
Len boplats som den här kan det bo tusentals individer.
Se seuraa vain muutamia yksilöitä.
Det följer bara några individer.
Yksilöitä ei ole.
Det finns inga individer.
Kaikkihan tuossa on yksilöitä.
Vi är ju alla individer.
Tämä hanke luo vahvempia eurooppalaisia yksilöitä.
Detta projekt skapar starkare europeiska individer.
Olette yksilöitä.
Ni är individer.
Borgit sulauttavat sivilisaatioita.- eivät yksilöitä.
Borgerna assimilerar inte individer.

Resultat: 121, Tid: 0.1173

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer