ÄNNU EN GÅNG PÅ ENGELSK

Översättning av ännu en gång i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1745, Tid: 0.0932

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Ännu En Gång i en mening och deras översättningar

Jag vill ännu en gång tacka föredraganden och utskottet.
Once again, i would like to thank the rapporteur and the committee.
Att vi ännu en gång har ett hem, ett land.
That we once more have a home and a country.
ESK gratulerar ännu en gång kommissionen till detta initiativ.
The ESC once again congratulates the commission on this initiative.
Microsoft är omorganisera ännu en gång, som det gör nästan varje år.
Microsoft is reorganizing yet again, as it does almost every year.
Jag vill ännu en gång tacka parlamentet för betänkandet.
I should like once more to thank parliament for this report.
Ännu en gång har mitt liv räddats av miraklet... lasagne.
Once again, my life has been saved by the miracle of lasagna.
Jag vill här ännu en gång hänvisa till parlamentets kritik mot ryssland.
I would refer here once more to Parliament's criticism of russia.
Ännu en gång diskuterar vi energipolitik.
Once again, we are discussing energy policy.
Chokladglass och att spöa dig ännu en gång i g-force extreme.
Triple chocolate sundaes and me kicking your ass yet again in g-force extreme.
Jag ber dig ännu en gång, richard.
I'm gonna ask you one more time, richard.
Jag tackar ännu en gång föredraganden för detta utmärkta betänkande.
Once more, i thank the rapporteur for this extremely good report.
Jag frågar dig ännu en gång:.
Now, I'm going to ask you one more time:.
Jag vill ännu en gång gratulera swoboda.
Yet again, i wish to congratulate mr swoboda.
Ännu en gång vill europa agera men kan inte.
Once again europe wants to act but cannot.
Jag frågar ännu en gång.
I'm gonna ask one more time.
Ännu en gång tackar jag föredraganden.
Once again i thank the rapporteur.
Ännu en gång det medeltida slottet är angripet med oönskade katter.
Yet again the medieval castle is infested with unwanted cats.
Rådet förklarade ännu en gång att det inte var berett att göra det.
It stated once more that it was not prepared to do so.
Hon har ännu en gång misslyckas med att fylla på kylskåpet med dricka.
She has failed once again to replenish this frigid box with potations.
Chris comer räddar permian ännu en gång.
Chris comer has brought permian back one more time.
Ännu en gång är det upp till mig att rädda prestanda.
Oh? yet again it is up to me to rescue the performance.
Strax därefter blåste en kraftig vind upp från sydost. ännu en gång hade en tidig start räddat mig från ett överfallsväder.
Once more had an early start saved me from attacking weather.
Ännu en gång, för josef Stalin!
One more time, to joseph Stalin!
Ännu en gång har en brittisk regering ignorerat skottland nyckelintressen.
Yet again, Scotland's key interests have been ignored by a UK government.
Strax därefter blåste en kraftig vind upp från sydost. ännu en gång hade en tidig start räddat mig från ett överfallsväder.
Once more had an early start saved me from attacking weather.
Ännu en gång soluppgången och njuta av min sista cigarett.
Once more the sunrise and enjoy my last cigarette.
Vi talar verkligen om detta ännu en gång.
We are, indeed, talking about this matter one more time.
Ännu en gång har rothley använt sin fantasi i frågan om uppfinningar.
Yet again mr rothley has been imaginative on the subject of inventions.
Ännu en gång skall ni ta er rättmätiga plats i livets familj.
Once more, you will take your rightful place in the family of life.
Observera: att inte ta ännu en gång i fem days.
Attention: not taking once more in five days.

Resultat: 1745, Tid: 0.0932

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer