ÄR DET BARA PÅ ENGELSK

Översättning av är det bara i Engelsk

Resultat: 2014, Tid: 0.0804

Svenska-engelsk ordbok
it's just is it only it's only it is just it is merely is it simply it's simply it was just was it only it's merely

Exempel på att använda Är Det Bara i en mening och deras översättningar

Kanske är det bara kemiskt.
Maybe it's just chemical.
Och efter allt detta är det bara ducky.
And after all this, it's just ducky.

Är det bara här det är avspärrat?
Is it only closed off here?
För pojkar är det bara en hälsofara.
For the boys it's just a health hazard.
För mig är det bara god ton.
With me, it is merely good manners.
Eller är det bara jiddisch ni talar?
Or is it only yiddish you speak'?
är det bara, fröken julie.
So it's just, miss julie.
Eller är det bara dess rykte som gör produkten så populär?
Or is it simply a matter of reputation preceding product?
Är det en livsstil eller är det bara en musikstil?
Is it a lifestyle or is it only a music style?
Är det bara ett ord eller är det en livsstil?
Is it only a word or is it a lifestyle?
Ibland är det bara bäst att säga det.
Sometimes it's just best to say it.
Eller också är det bara igår.
Or perhaps it's only yesterday.
Är det bara biologi eller fysiologi som bestämmer den mångfalden?
Is it simply biology, physiology that determines this diversity?
Kapten, härinne är det bara fem enheter.
Captain, in here, it's only five units.
För någon annan är det bara någonting som händer.
For another person it is just what is happening.
Är det bara en fråga om att du alstrar demoner i ditt sinne?
Is it simply an issue of you breeding demons in your own mind?
Är det bara ett ord eller en livsstil?
Is it only a word or a lifestyle?
Utan bevis, är det bara en teori.
Without evidence, it's just a theory.
Nu är det bara ett smärtsamt minne.
Now it's just a painful memory.
Såg ni det, eller är det bara en slutsats?
Is that what you saw, or it is just your inference?
Är det bara en hårdrockspublik eller vad?
Is it only metalaudience or what?
Från och med nu är det bara ray.
From now on, it's just ray.
Nu är det bara en vecka kvar tills tough mudder i kalifornien.
Now it's only a week left until the tough mudder event in california.
Lyckligtvis är det bara ett spel.
Fortunately, it's only a game.
Nu är det bara en tidsfråga, sir.
It's only a matter of time, sir.
Kanske är det bara en annan front för ett underjordiskt labb.
Maybe it's just another front for an underground lab.
Kanske är det bara i omaha.
Look, maybe it's just omaha.
Faktiskt är det bara jag och du.
Actually, it is just me and you.
Nu är det bara en kort promenad till gården….
Now it's only a short walk to the farm.
Och sen är det bara blå himmel.
And then it's just... blue skies.

Resultat: 2014, Tid: 0.0804

SE ÄVEN
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer