ÄR DET MEST PÅ ENGELSK

Översättning av är det mest i Engelsk

Resultat: 782, Tid: 0.0735

Exempel på att använda Är Det Mest i en mening och deras översättningar

Och kommer upp nu är det mest grundlig test av dem alla.
And coming up now is the most thorough test of them all.
Kortbetalningar är det mest använda och snabbast växande betalningsinstrumentet i europa.
Card payments are the most frequently used and fastest-growing retail payment instrument in europe.
Diamant är det mest använda slipmedlet i alla våra metoder.
Diamond is the most widely used abrasive in all our methods.
Sett i backspegeln, vad är det mest pretentiösa du har skrivit?
In retrospect, what is the most pretentious work you have written?

Vad är det mest spännande som har hänt?
What's the most exciting thing that's ever happened?
De är det mest effektiva verktyget i programmet för bedrägeribekämpning.
These are the most effective programme instruments to combat fraud.
Allting i denna fa är det mest omfattande och perfekta, och det bästa.
Everything in this fa is the most encompassing and perfect, and the best.
Vilket är det mest spännande ställe du varit på?
What's the most exciting place that you have ever been?
Här är det mest effektiva naturliga antidepressivt 23: 1.
Here are the most effective natural antidepressant 23: 1.

Det här kanske är det mest instruktiva.
This might be the most instructive.
Det är det mest radikala jag gjort.
That's the most radical thing i have done.
Du är det mest egocentriska lik som jag någonsin har träffat.
You are the most egocentric corpse i have ever met.
Det är det mest rasistiska jag någonsin hört.
That is the most racist thing i have ever heard.
Detta är det mest naturliga i världen.
This is the most natural thing in the world.
Män över 50 är det mest sannolikt att drabbas av dessa frågor.
Men over 50 are the most likely to suffer from these issues.
Vad är det mest värdefulla du skulle kunna förlora?
What's the most precious thing you could lose?
Game åtgärder vi är det mest skiftande spektrum av ämnen och möjligheter.
Game action we are the most diverse range of subjects and opportunities.
Sir, detta är det mest farliga och svåra uppdraget.
Sir, this is the most serious and most dangerous mission.
Det är det mest tragiska jag har hört.
That's the most tragic thing i ever heard.
Vad är det mest spännande du jobbar med just nu?
What's the most exciting story you're working on right now?
Vad är det mest inspirerande i din nuvarande roll?
What are the most inspiring responsibilities and tasks you have in your current role?
Det är det mest romantiska jag nånsin hört.
Eric, that is the most romantic thing i have ever heard.
De är det mest laglydiga folket i världen.'.
They are the most law-abiding people in the world.".
Det är det mest magiska av allt.
That's the most magical of all.
Det är det mest romantiska jag nånsin hört.
That is the most romantic thing i have ever heard.
Det är det mest romantiska jag nånsin hört.
That's the most romantic thing i have ever heard.
Kärlek är det mest vackra och naturliga i världen.
Love is the most beautiful and natural thing that'appens in the world.
Varm luft för hand och hårtork är det mest ekonomiska sättet att torka.
Warm air hand and hair dryers are the most economical way to dry.
Respekt är det mest viktigaste i livet.
Respect is the most important thing in life.
De sten typ mortys är det mest bastant mot saxen.
The stone type mortys are the most burly against the scissors.

Resultat: 782, Tid: 0.0735

TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer