ÄR DET NÖDVÄNDIGT PÅ ENGELSK

Översättning av är det nödvändigt i Engelsk

Resultat: 4068, Tid: 0.1061

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Är Det Nödvändigt i en mening och deras översättningar

Därför är det nödvändigt att ändra artikel 10 för att anpassa beslutsförfarandet.
Therefore, it is necessary to amend article 10 to align the decision-making process.
Därför är det nödvändigt att klargöra vilken information som får upprepas.
Therefore it is necessary to clarify which information may be repeated.
Därför är det nödvändigt att identifiera nya ekonomiska tillväxtsmotorer i landsbygdsområdena.
Consequently, it is essential to explore new motors for economic growth in rural areas.
Diefrauvomhasen _ 2015-06 _ Ibland är det nödvändigt att reservera en plats i restaurangen.
Diefrauvomhasen _ 2015-06 _ Sometimes it is necessary to reserve a place in the restaurant.
Sålunda är det nödvändigt att de emballeras i kartong och förseglas väl.
Therefore, it is essential to reinforce cardboard boxes and seal them well.
Kanske är det nödvändigt att offra savannah för den goda sakens skull.
Perhaps it's necessary to sacrifice savannah for the greater good.
Av vilka två huvudorsaker är det nödvändigt för företag med vinst?
Of the two main reasons it is necessary for companies with profits?
Ibland är det nödvändigt att göra svåra val.
Sometimes it's necessary to make difficult choices--.
Av denna anledning är det nödvändigt att tydligt fastställa alla begrepp.
That was why it was necessary to define all the concepts.
Därför är det nödvändigt att tre kvinnor i den positionen får betala gottgörelse.
Therefore it is necessary to have three women in that position pay indemnity.
är det nödvändigt.
Well, then it's necessary.
Naturligtvis är det nödvändigt att jag är kvar i london.
Of course, it's necessary that i remain in london.
Här är det nödvändigt att ta hänsyn till många faktorer.
Here it is necessary to take into account many factors.
Läraren: när vi hittar felaktiga ord är det nödvändigt att ändra.
Teacher: when we find incorrect words it's necessary to make revisions.
Därför är det nödvändigt att ta bort webcheck från systemet.
Hence, it is necessary to remove webcheck from the system.
I det fallet är det nödvändigt att hindra dem.
In that case it is necessary to stop them.
Varför är det nödvändigt att göra det på det här sättet?
Why was it necessary to do it this way?
Under hur lång tid är det nödvändigt att ta Volume500?
How long is it necessary to take Volume500?
Varför är det nödvändigt att göra det nu?
Why is it necessary to do it now?
Varför är det nödvändigt att reglera byte av tidsdelat boende?
Why is there a need to regulate exchange of timeshare?
Varför är det nödvändigt att ha en internet-filter.
Why is it necessary to have an internet filter.
Är det nödvändigt att lagra dem separat?
Is it necessary to store them separately?
Är det nödvändigt för dig att fråga om saker du inte vet?
Is it necessary for you to question the things you don't know? no.
Är det nödvändigt att vara otrevlig?
Is it necessary to be this rude?
Är det nödvändigt att stretcha?
Is it necessary to do stretching exerc.
Är det nödvändigt att tillhöra en organiserad religion?
Is it necessary to belong to an organized Religion?
Är det nödvändigt att dessa förhandlingar sker under fn:s överinseende?
Is it essential that these negotiations take place under the aegis of the UN?
Är det nödvändigt att ha en Mästare?
Is it necessary to have a Master?
Är det nödvändigt att stretcha?
Is it necessary to do stretching exercises?
Är det nödvändigt för ett produktivt samhälle?
Is it necessary for a productive society?

Resultat: 4068, Tid: 0.1061

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer