ÄR EN AV DE MEST PÅ ENGELSK

Översättning av är en av de mest i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1182, Tid: 0.0717

Exempel på att använda Är En Av De Mest i en mening och deras översättningar

Det är en av de mest kända vorganger pojkar i världen.
It is one of the most known vorganger boys in the world.
LEGO är en av de mest fantastiska och kreativa leksaker som någonsin skapats.
Legos are one of the most fantastic and creative toys ever developed.
Europa är en av de mest urbaniserade kontinenterna i världen.
Europe is one of the most urbanised continents in the world.
Du är en av de mest prestigefyllda, professionella och kända restauranger i stan.
You are one of the most prestigious, professional and famous restaurants in town.

Jag tror att han är en av de mest begåvade personerna där ute.
I think he's one of the most talented people out there.
Utbildning är en av de mest grundläggande investeringarna i framtiden.
Education is one of the most fundamental investments in the future.
Vi är en av de mest moderna ortopediska kliniker i polen.
We are one of the most modern orthopedic clinics in poland.
Han är en av de mest navelskådande filmskaparna.
He's one of the most indulgent filmmakers.
X är en av de mest populära re tanjai spel världen.
X is one of the most popular re tanjai games world.

Ätbara blommor är en av de mest förbisedda ingredienserna i modern kulinariska praktiken.
Edible flowers are one of the most overlooked ingredients in modern culinary practice.
Detta är en av de mest sällsynta skallarna i världen.
This is one of the most rare skulls in the world.
Det är en av de mest lönsamma försäljningstillstånden i landet.
It's one of the most lucrative franchises in the country.
Eddy är en av de mest respekterade äldste.
You had eddy. He's one of the most respected elders in the community. yeah.
Ni är en av de mest beryktade slavjägarna.
And you are one of the most notorious slave catchers out there.
Detta är en av de mest effektiva talismaner för zonen rikedom.
This is one of the most effective talismans for the zone of wealth.
Vogoner är en av de mest otrevliga raserna i galaxen.
Vogons are one of the most unpleasant races in the galaxy.
Det är en av de mest fantastiska torgen i rom.
It's one of the most fabulous squares in rome.
Det är en av de mest imponerande och vackra fjällandskap i världen.
It is one of the most impressive and beautiful mountain scenery in the world.
Det är en av de mest populära turistmålen i landet.
It is one of the most popular tourist destinations in the country.
Tissot kronografer är en av de mest populära sortiment tissot klockor.
Tissot chronographs are one of the most popular range of tissot watches.
Hon är en av de mest balanserade personer jag känner.
She's one of the most levelheaded people i know.
Rolex klockor är en av de mest trendiga produkter.
The rolex watches are one of the most fashionable products.
Det är en av de mest beklagliga missödena i hela min karriär.
It's one of the most regrettable incidents of my entire career.
San francisco är en av de mest attraktiva turistmålen i världen.
San francisco is one of the most attractive tourist destinations in the world.
De är en av de mest produktiva fårraser i världen.
They are one of the most prolific sheep breeds in the world.
Kort beskrivning wonderland är en av de mest eftertraktade område i världen.
Brief description wonderland is one of the most coveted territory in the world.
De är en av de mest avancerade klockorna ute.
They are one of the most advanced watches out there.
De är en av de mest erfarna och bästa operatörerna i området.
They are one of the most experienced and best operator's in the area.
Trenbolon är en av de mest populära steroider används nu.
Trenbolone is one of the most popular steroids in use now.

Resultat: 1182, Tid: 0.0717

SE ÄVEN

Se även


SYNONYMER

S Synonymer till "är en av de mest"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer