ATT ARBETA MED PÅ ENGELSK

Översättning av "att arbeta med" i Engelsk

Resultat: 1234, Tid: 0.1994

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
working with to work to operate with deal with work with Working with worked with dealing with

Exempel på att använda "Att Arbeta Med" i en mening och deras översättningar

Är det inte svårt att arbeta med gravt störda barn?
Isn't it hard working with seriously disturb.
Så du gillar att arbeta med baciller och virus?
So you iike working with bugs.
Vägrar du att arbeta med mig, så blir hennes själ förverkad.
You refuse to work for me, her soul beco.
Det var aldrig tråkigt att arbeta med er.
It was never boring working with.
Kommendörkapten maddox är här för att arbeta med er android.
Captain, commander maddox is here to work on.
Och det är lätt att arbeta med lätt design.
And it's easy to operate with lightwe.
Det skulle vara fantastiskt kul att arbeta med dig och gunvald igen.
It would be just great working with you and Gu.
Rådet uppmanade kommissionen att arbeta med sådan harmonisering.
The council invited the commission to work on such ha.
Jag kan inte göra annat än att arbeta med den grekiska regeringen.
I cannot do other than work with the greek.
Datorer med programvara för att arbeta med databasen eikon.
Computers with software for working with the Eik.
Vi kommer förstås att arbeta med detta i nära samarbete med parlamentet.
We are obviously going to work on this in close cooperation with.
Du kommer att arbeta med kolleger från alla de 25 medlemsstaterna.
You will work with colleagues from all 25 EU Me.
Övningar- att arbeta med sannolikhet 1.
Exercises – Working with P.
Vi var överens om att arbeta med honom.
We have to work with him.
Övningar- att arbeta med sannolikhet 1.
Exercises – Working with P.
När det gäller VEU måste vi fortsätta att arbeta med den förbindelsen.
On the WEU: clearly, we still have to work on that r.
Att arbeta med utgångsdata som är verkligen är vaga.
Dealing with outcome measures which are re.
Hur kul var det att arbeta med roger moore?
How much fun was it working with.
Övningar- att arbeta med sannolikhet.
Exercises – Working with.
Att arbeta med piero kan göra underverk!
Working with piero can.
Framtidens förvaltning programmet kommer att arbeta med önskvärda scenarier för en framtida förvaltning.
Future of public administration the program will work with desirable scenarios for future public adm.
Han har över 30 års erfarenhet av att arbeta med ljud- och inspelningsteknik.
He has over 30 years' experience working with audio and recording.
Hon kommer att arbeta med alla kommissionärer.
She will work with all Co.
Övningar- att arbeta med sannolikhet 1.
Exercises – Working with P.
Övningar- att arbeta med sannolikhet 1.
Exercises – Working with P.
Vi kommer att arbeta med medlemsstaterna för att uträtta detta.
We will work with the member states to.
Att arbeta med naturens egna recept.
Working with mother nature'.
Programmet kommer att arbeta med önskvärda scenarier för en framtida förvaltning.
The program will work with desirable scenarios for future public adm.
Att arbeta med barn kan vara ett fascinerande äventyr.
Working with children can be a fascinatin.
Vi kommer att arbeta med dig från början till slut!
We will work with you from begin.

Resultat: 1234, Tid: 0.1994

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer