ATT GÖRA DET PÅ ENGELSK

Översättning av "att göra det" i Engelsk

Resultat: 1789, Tid: 0.1246

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
to do it to make it doing so to making it to doing it do so

Exempel på att använda "Att Göra Det" i en mening och deras översättningar

Jag kommer att göra det som två separata integraler.
I'm going to do it as two separat.
Och du behöver utrymme att göra det i, jag vet.
And you need space to do it.
Detta är miniclip dig att göra det mer korgar.
This is miniclip you to make it m.
Vårt enda hopp är att göra det till motorvägen.
Our only hope is to make it to.
Men vi kan nog göra sken av att göra det.
But we may allow ourselves the pretence >.
Det är viktigt att göra det med optionerna "-e -d":.
It is important to do it with the opti.
Jag behöver bara tillräckligt med vatten att göra det till min syster.
I just need enough water to make it t.
Nej, minprotokollet förbjuder oss från att göra det, sir.
No, mining protocol prohibits from do.
Vem har kommit närmare att göra det än vi?
And who has been so close to doing it as we ar.
Det är också förbjudet att göra det utomlands om man bor i sverige.
It is also illegal to do it abroad if you liv.
Motvikten hjälper till att göra det utan ansträngning.
The counterweight helps her do so wit.
Ingenting i avtalet hindrar dem från att göra det.
Nothing in the agreement prevents it fr.
Målet är att göra det bättre!
The goal is to d.
Vi vet att det är möjligt och vi kommer att göra det.
We know that this can be done and we're committed >.
Försöka att göra det till deras hem!
Try to make it.
För att göra det, kontakta info@casinosochi.
To do so please contact info.
Jag har inget emot att göra det.
I'm not opposed >.
Jag har inte förmågan att göra det rätt.
I don't have the ability to >.
Bara för barnets bästa, för att göra det enklare för barnet.
For the child, to make it easier f.
Jag tänker hindra dig att göra det.
I intend to stop y.
Pesten hindrade oss från att göra det.
The plague prevented us fr.
De är aldrig kommer att göra det ur det huset, david.
They're never going to make it out of that.
Vi kommer att göra det när vi får ett direktivutkast på remiss.".
The EESC will do so when consulted on a draft.
Det är det enda sättet att göra det delar vi oss själva.
It's the only way to do it, s.
För att göra det rätt, 30-40 lakan.
To do it right, 3.
Jag gillar att göra det både manuellt och automatiskt.
I like to make it both manually and au.
Jag tror inte att de kommer att göra det igen.
I doubt they should >.
Det finna goda skäl att göra det.
There are sound reasons f.
Att göra det bättre och svårare.
To do it better. to d.
Men det är inte lätt att göra det utan tillräckligt praxis och färdigheter.
But it is not easy to make it without enough practice.

Resultat: 1789, Tid: 0.1246

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer