ATT GE UPP PÅ ENGELSK

Översättning av att ge upp i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 454, Tid: 0.0974

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Att Ge Upp i en mening och deras översättningar

Jag är fri att ge upp en del av min frihet.
I'm free to give up some of my freedom.
Är du redo att ge upp dina vandringsmarker?
You're sure you're ready to give up your grazing rights?
General thomas vägrade att ge upp horseshoe ridge.
How? because general thomas refused to surrender horseshoe ridge.
Det var din vägran att ge upp som besegrade honom.
It was your absolute refusal to surrender which defeated him.
Jag var redo att ge upp min dröm som kändis.
I was ready to abandon the dream of celebrities.
Är du villig att ge upp allt för Julia?
You're willing to give up everything for Julia?
Få rådet att ge upp tre hatak var svårt nog.-.
Getting the council to relinquish three ha'tak was difficult enough.
Jag antar du är redo att ge upp detta fördömda fördrag.
I will assume you're ready to give up this doomed treaty.
Hans nåd toranagas beslut att ge upp, är så ovärdigt och värdelöst.
Lord Toranaga's decision to surrender is so dishonorable and useless.
Han kommer inte att ge upp, va?
He's not going to quit is he?
Idag. Att ge upp all hans rätt.
To relinquish all rights to his creation.
Det är inte lätt att ge upp denna summa pengar.
It's not easy to give up this sum of money.
Jag måste be er att ge upp, kapten.
I must ask you to surrender, captain. Man:.
Vårt beslut att ge upp är nästan enhälligt.
Our decision to surrender is near-unanimous.
Det är lätt att ge upp något när du är nöjd.
It's easy to give up something when you're satisfied.
Det kan kräva mer mod att ge upp.
Jeremy, sometimes it takes more guts to concede.
Jag har lust att ge upp!
Honestly, i just want to quit.
Han sa åt mig att ge upp, så här är jag.
He told me to surrender, so here i am.
Trots kylan vägrade vi att ge upp och gå hem.
Despite the cold we refused to give up and go home.
Låter som du är redo att ge upp.
Sounds like you're getting ready to quit.
Det är en punkt jag är villig att ge upp.
This is a point that i am willing to concede.
Det är att ge upp.
It would amount to giving up.
Jag beordrar er att ge upp i hans majestäts namn!
I order you to surrender in the name of his Majesty!
Jag är fri att göra mig en slav. Jag är fri att ge upp en del av min frihet.
Men du har säkert en bra anledning till att ge upp.
But I'm sure you have a good reason to quit.
Du har bara möjlighet att ge upp på de två första korten.
You only have the option to surrender on the first two cards.
Jag varnade dig men du valde att ge upp din familj.
Att förneka dessa förändringar är egentligen detsamma som att ge upp den sociala tryggheten.
Denying that such shifts take place is tantamount to surrendering social protection.
Min klient är villig att ge upp.
My client is prepared to relinquish.
Lfall vi beslutar att ge upp.
In case we surrender to them.

Resultat: 454, Tid: 0.0974

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer