ATT KOMMA TILLBAKA PÅ ENGELSK

Översättning av att komma tillbaka i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 466, Tid: 0.1349

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Att Komma Tillbaka i en mening och deras översättningar

Du kan bli ombedd att komma tillbaka för en andra intervju.
You may be asked to come back for a second interview.
Det var kul att komma tillbaka med fansen och allt.
It was fun to get back with the fans and everything.
Jag sa till dig att komma tillbaka i en vecka, inte två.
I told you to come back in a week, not two.
Jag bad dig att komma tillbaka och du gjorde det.
You're not going back. I asked you to return, you did, end of story.
Dr. Tennant berättade inte att komma tillbaka utan att patienten filen.
Dr. Tennant told me not to come back without the patient file.
Vi bara... vi behöver att komma tillbaka till våra vänner.
We just... we need to get back to our friends.
Det skulle kännas så bra att komma tillbaka till händelsernas centrum igen.
It would be so good to go back to where the action is.
Jag gör allt jag kan att komma tillbaka på fötter igen.
I'm doing everything i can to get back on my feet again.
Det är intressant att komma tillbaka", säger palonen.
It's interesting to come back," says palonen.
Väntar på andar att komma tillbaka, det är inte sak samma.
Awaiting spirit to return. not same thing.
Jag har inte tid att komma tillbaka.
I haven't time to return.
Jag är rädd för att komma tillbaka dit.
I'm scared to go back there.
Jag lovar att komma tillbaka.
I swear i will be back for you.
Du bad mig att komma tillbaka, och jag är tillbaka nu.
You told me to get back and I'm back.
Det är dags att komma tillbaka.
It's time to go back now.
Han kommer att komma tillbaka!
Let's go! He's gonna come back!
Jag lovar att komma tillbaka.
I promise you i will be back.
Jag ansträngde mig aldrig för att komma tillbaka i hans liv.
I never made an effort to get back in his life.
Bristerna gör det svårare för dem att komma tillbaka till arbetsmarknaden.
These weaknesses make it more difficult for them to return to the labour market.
Toppen, jag serfram emot att komma tillbaka och arbeta med dig.
Great, i look forward to coming back and working with you.
OBS. Tryck på enter tangentknapp för att komma tillbaka och köpa ammunition.
Note: press the enter key button to go back and buy ammunition.
Ärligt talat är jag glad att komma tillbaka till fronten.
Honestly, I'm happy to get back on the front line.
Vi kan bara följa den för att komma tillbaka.
We can just follow that, and we will be back where we started.
Men bara om du känner dig redo att komma tillbaka.
It's only if you feel you're ready to go back.
Annars sir, kommer de att komma tillbaka.
Otherwise, sir, they will be back.
Vår premiärminister har åtagit sig att komma tillbaka och tala inför parlamentet.
Our prime minister has committed himself to coming back to speak to parliament.
Vi försöker att komma tillbaka till det normala igen här.
We're trying to get back to normal here.
För att det finns inget att komma tillbaka till.
Because there's nothing to go back to.
Jag är redo att komma tillbaka i fältet.
I'm ready to get back in the field.
Nej, jag är inte redo att komma tillbaka.
No, no, no. I'm not ready to go back yet.

Resultat: 466, Tid: 0.1349

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer