ATT LÄGGA TILL PÅ ENGELSK

Översättning av att lägga till i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 939, Tid: 0.0967

Exempel på att använda Att Lägga Till i en mening och deras översättningar

Det är inte möjligt att lägga till program eller spel på kurio watch.
It is not possible to add applications or games on the kurio watch.
Det är möjligt att lägga till en extra säng i ditt rum.
It is possible to add an extra bed to your room.
För det handlar om att lägga till watchdrobe något lite mer annorlunda.
For it is all about adding to the watchdrobe something a bit more different.
Det är därför inte nödvändigt att lägga till adverbet 很 hěn.
It is therefore not necessary to add the adverb 很 hěn.

Bildeditorns filter för att lägga till filmkorn i nuvarande bild(hjälp).
Image editor filter for to adding film grain(help).
Det handlar om att lägga till, och inte att inskränka sin kost.
It is all about adding to, not restricting, your diet.
Snabbaste sättet att lösa detta är att lägga till non-pico-power som en arduino-typ.
Fastest way to solve this is to add non-pico-power as an arduino-type.
Dubbelklicka för att lägga till en bild.
Double click to add a picture.
Vi ser fram emot att lägga till mer poster från frivilliga skribenter.
We're looking forward to adding more items by voluntary writers.

Databasen är baserad på SQL och det är möjligt att lägga till ytterligare.
The database is based on SQL and it is possible to add additional tables.
Vi ser fram emot att lägga till ytterligare artiklar från frivilliga skribenter.
We are looking forward to adding more interesting items by voluntary writers.
Ett annat KDE- program försökte använda konversation för att lägga till en kontakt.
Another KDE application tried to use konversation to add a contact.
Moodle-book– modul för moodle för att lägga till flersidiga resurser.
Moodle-book-- module for moodle to add multi-page resources.
Det är därför lämpligt att lägga till dessa viner i förteckningen i bilaga XIII.
Those wines should therefore be added to the list in annex XIII.
Något att lägga till signalementet?
Anything we can add to the description of Cameron?
Vi har nu ytterligare en olägenhet att lägga till de tidigare.
We now have a further inconvenience added to those experienced so far.
Prefix att lägga till i början på filnamnen.
Prefix to append to the beginning of file names.
Så skynda dig att lägga till dina nya favoriter till din personliga kollektion redan idag.
So hurry add new favourites to your personal collection today.
Problem att lägga till eller matcha importerad transaktion med id'%1':% 2.
Problem adding or matching imported transaction with id'%1': %2.
Inget att lägga till i tusentalens plats.
Nothing to add to the thousands place.
Det är också möjligt att lägga till altai löstagbart golv.
You can also add the optional altai detachable floor.
Det går att lägga till ytterligare utvecklare med 4D team developer expansion-paket.
Additional developers can be added with 4D team developer expansion packs.
Har du någon att lägga till, Caffrey?
Anyone you want to add to that list, Caffrey?
Det går att lägga till egna sökindex för en webbplats.
You can add your own search index for a website.
Det går också att lägga till alla möjliga typer av beräkningar i excel-format.
You can also add all kinds of calculations in excel format.
Vi verkar ha ett till problem att lägga till vår växande lista.
Looks like we have another problem to add to our ever growing list.
Mitt skepp trånar efter att lägga till i din underbara hamn.".
My vessel yearns to dock in the magnificence of your harbour.".
De kan också anpassa mallar genom att lägga till attribut för den egna utrustningen.
They can also customize templates by adding their own equipment's attributes.
Jag tar varje chans att lägga till färdigheter som skådespelare.
You love dogs? i seize any opportunity to add to my actor's toolbox.
Den är ganska lätt att lägga till i vardagen utan några större uppoffringar.
It is quite easy to add to everyday life without any major sacrifices.

Resultat: 939, Tid: 0.0967

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer