ATT TALA OM PÅ ENGELSK

Översättning av att tala om i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 765, Tid: 0.1057

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Att Tala Om i en mening och deras översättningar

Jag är inte så bra på att tala om hur jag känner.
I'm not very good at talking about how i feel.
Är det värt att tala om att du flyttar till london igen?
So is it worth talking about you moving to london again?
Du hade inga pengar att tala om när du träffade claire.
You had no money to speak of when you met claire.
Vi är beredda att tala om externa kostnader.
We are prepared to discuss external costs.
Det är bättre än att tala om vänskap.
That is better than talking about friendship.
Men nu har vi bara tid... att tala om balansen mellan motsatser.
But now we have only time to speak of the balance of opposites.
Det är därför fullständigt felaktigt att tala om regionala övertramp.
It is therefore completely wrong to talk of regional rivalries.
Det skulle definitivt vara fel att tala om europeisk kulturell integration.
It would clearly be wrong to speak of european cultural integration.
Vi kommer att få tillfälle att tala om gemenskapslösningar på detta brännande problem.
We shall have an opportunity to discuss community solutions to this burning issue.
Vi är trötta på att tala om missbruk och människosmugglare.
We are tired of talking about abuse and traffickers.
Kan jag få ett ögonblick att tala om nåt av personlig natur?
Might i have a moment to discuss something of a personal nature?
Det går an att tala om själ, gnista och egenvärde.
Easy enough to talk of soul and spirit and essential worth.
Jag föredrar att tala om en livsmedelskris i stället för ökande priser.
I prefer to speak of a food crisis, rather than of rising prices.
Herr talman! det är inte lätt att tala om livsmedel i dag.
Mr president, talking about food is not very easy these days.
De lär sig aldrig att tala om skillnaden mellan sanning och dikt.
You know, they never learn to tell the differences between truth and fiction.
Därför är det min plikt att tala om den.
So it is my duty to mention it.
Worf och jag har mycket att tala om.
Worf and i have much to discuss.
Vi fortsätter att tala om dakar och dess karaktärer….
We continue to speak of dakar and its characters….
Det vore bättre att tala om tågpersonal som utför säkerhetsrelaterade uppgifter.
It would be better to talk of train crew members who perform safety tasks.
Jag kommer att tala om julie varje ord du har sagt.
I'm going to tell julie every word you have said.
Det verkar som om tanken är inte att tala om konkurrens.
It seems that the idea is not to mention the competition.
Det är därför svårt att tala om dialog och kompromiss.
It is therefore hard to speak of dialogue and compromise.
Det är därför lite för tidigt att tala om en stadig återhämtning.
Therefore, it is rather premature to talk of a steady recovery.
Men det jag kommer att tala om idag är annorlunda.
But what i will talk about today is different.
Vi kommer tillbaka med viktiga saker att tala om.
We return with important things to discuss.
Innan ni går... er regering glömde att tala om ert namn för mig.
Before you go your government neglected to tell me your name.
Fem år utan att tala om giftermål.
Five years and never talked about getting married!
Vi kommer att tala om det här när vi går tillbaka till edirne.
We will talk about this when we go back to edirne.
Att tala om konkurrens under dessa förhållanden är rent hyckleri.
To talk of competition under these circumstances is pure hypocrisy.
Att tala om arbetarråd under dessa betingelser är ett rent hån.
To speak of workers' control under these conditions is sheer mockery.

Resultat: 765, Tid: 0.1057

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer