ATT VÄLJA MELLAN PÅ ENGELSK

Översättning av att välja mellan i Engelsk

Resultat: 675, Tid: 0.0701

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Att Välja Mellan i en mening och deras översättningar

Det finns 3 olika bingo variationer att välja mellan på bingo zino.
There are 3 different bingo variations to choose from at bingo zino.
Vid hänvisning till denna artikel skall passagerare erbjudas att välja mellan.
Where reference is made to this article, passengers shall be offered the choice between:.
Vi har ett antal att välja mellan när ni anländer.
We have a variety for you to choose from when you arrive.
Återigen är det mycket svårt att välja mellan multilateralism och bilateralism.
Again it is very difficult to decide between multilateralism and bilateralism.
Vid nekad ombordstigning skall passagerare erbjudas att välja mellan.
In the case of denied boarding passengers shall be offered the choice between:.
Det finns mer än 500 fantastiska spel att välja mellan på billion casino.
There are more than 500 superb games to choose from at billion casino.
Flera abonnemang att välja mellan.
Several subscriptions to choose from.
Det måste finnas ett begränsat antal åtgärder att välja mellan.
There must be a finite number of actions to chose from.
Mr. President, du ger oss bara elakheter att välja mellan.
Mr. President, you give us only evils to choose from.
Nya growkits finns nu att välja mellan:.
New growkits now available to chose from:.
En oändlig pool av offer att välja mellan.
An endless pool of victims to chose from.
Gästerna erbjuds 2 restauranger med massor av internationella rätter att välja mellan.
Guests are offered 2 restaurants with plenty of international cuisine to choose from.
Racing spel med 3 unik bil att välja mellan.
Racing game with 3 unique car to choose from.
Vi har idag tre olika glutenfria pizzor att välja mellan.
We currently have three gluten-free pizzas to choose from.
Vi erbjuder 7 olika paket att välja mellan.
We offer 7 packages for you to choose from.
Trots litenheten finns det många tesorter(130) att välja mellan.
Despite the smallness, there are many teas(130) to choose from.
Vi har flera offpistprodukter att välja mellan.
We have several off-piste products to choose from.
Meny med olika livsmedelskategorier att välja mellan.
Menu with different food categories to choose from.
Vi har flera offpistprodukter att välja mellan.
We have several off-piste products to choose from.
Färg broderi: i en eller flera färger att välja mellan.
Color embroidery: in one or more colors to choose from.
Men det finns en hel del färger och mönster att välja mellan.
But there are quite a few colors and patterns to choose from.
Mode och funktionalitet finns nu med många stilar och mönster att välja mellan.
Fashion and functionality are now available with many styles and finishes to choose from.
Dessutom ska flygbolaget erbjuda dig att välja mellan.
In addition the airline must offer you the choice between.
Han var tvungen att välja mellan fotboll och hockey.
Then he had to choose between football and hockey.
Sedan var jag tvungen att välja mellan honom och jobbet, så.
Then, i had to choose between him and the job, so,
Du tvingade henne att välja mellan far och mor.
You made her choose between you and her mother.
Det går att välja mellan normal, låg och hög.
You can choose between normal, low and high.
Barcelona-home erbjuder möjligheten att välja mellan två alternativ för att hantera din egendom:.
Barcelona-home offers the possibility to choose between two options to manage your property:.
Vi skulle inte ha tvingat dig att välja mellan frankie och oss.
Cheers! we shouldn't have made you choose between frankie and us.

Resultat: 675, Tid: 0.0701

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer