ATT VI SKULLE PÅ ENGELSK

Översättning av att vi skulle i Engelsk

Resultat: 824, Tid: 0.0475

Exempel på att använda Att Vi Skulle i en mening och deras översättningar

Jag visste inte att vi skulle vara tillsammans igen så här snart.
I didn't know that we would be together this soon though.
Idén att vi skulle ha färre omröstningar tycks absurd.
The idea that we should have fewer votes seems absurd.
Vi trodde inte att vi skulle mista er så snart.
We didn't think that we would lose you so soon.
Överraskningen var att vi skulle flytta till tyskland.
The surprise was that we would move to germany.

Det var ödesbestämt att vi skulle träffas.
It's like destiny that we were meant to meet.
Jag tänkte faktiskt att vi skulle ut och resa allihop.
I was actually thinking that we should all take a trip.
Du lovade att vi skulle vara med varandra för alltid.
You said that we will be together forever.
Jag övertalade honom att vi skulle börja med encephalogrammet.
I convinced him that we should start with the encephalogram.
Ja men jag trodde att vi skulle göra en med CBS.
Well, i thought that we were doing one with CBS.

Du lovade att vi skulle se aporna.
You promised that we would see monkeys.
Jag hade nästan glömt att vi skulle träffas i kväll.
I had almost forgotten that we were to meet again tonight.
Du sa att vi skulle få uppleva lyckliga dagar igen.
You said that we would have happy days again.
Du lovade att vi skulle bada tillsammans.
You promised, that we should bathe together.
FBI kungjorde att vi skulle fokusera på er ras.
The feds announced that we were to only focus on your kind now.
Astrid sa att vi skulle gå mot jay street.
Astrid said that we should head toward jay street.
Amerikanerna visste att vi skulle anfalla midway.
The americans already knew that we would attack midway.
Du lovade att vi skulle förändra världen tillsammans.
You promised that we would change the world together.
Har du glömt att vi skulle på match?
Have you forgotten that we were on a match?
Jag tänkte säga att vi skulle ge honom försprång.
I was going to suggest that we should give him a head start.
Jag tyckte du sa att vi skulle äta hemma ikväll?
I thought you said that we would eat at home tonight?
Kommissionsledamot Mandelson! ni sa att vi skulle skapa en plattform.
Commissioner mandelson, you said that we were to create a stage.
Det är ofrånkomligt att vi skulle fråga: finns det ett sjunde livsskede?
It is inevitable that we should ask: is there a seventh career?
Men jesus kristus menade bara att vi skulle följa detta bönemönster.
But jesus christ really meant that we should just follow this prayer pattern.
Han visste att vi skulle söka på kroppen.
He knew that we would search the body.
La-kontoret sa väl att vi skulle komma?
The LA field office contacted you that we were coming down today?
Tänkte du att vi skulle gå under tillsammans?
Did you think that we were going to go down in flames together?
Vi trodde att vi skulle vara jämställda partner och medborgare i unionen.
We believed that we would be equal partners and citizens of the union.
Konsulterna rekommenderade att vi skulle avskaffa den särskilda echo-logotypen.
The consultants recommended that we should give up the specific ECHO logo.
Du lovade att vi skulle vara tillsammans för alltid.
You swore that we would always be together.
Du lovade att vi skulle besegra dr lefreeze idag.
You promised me that we were taking down dr.

Resultat: 824, Tid: 0.0475

TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer