DAG OCH NATT PÅ ENGELSK

Översättning av dag och natt i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 835, Tid: 0.1121

Exempel på att använda Dag Och Natt i en mening och deras översättningar

Jag har gått dag och natt för att hitta dig.
I walked all day and night to find you.
Varför nyser jag dag och natt hela tiden?
Why do i sneeze day and night all the time?
Jag vill att hon bevakas dag och natt och hon ska veta det.
I want it watched day and night.
Han jobbar dag och natt.
He works night and day.

Underhållning dag och natt.
Leisure activities day and night.
Utmärkt till reach-från/till flygplats dag och natt(Plaça Universitat).
Excellent to reach-from/to airport day and night(Plaça Universitat).
Vi bevakar grottan dag och natt.
I will have the grotto patrolled night and day.
Utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt.
But his delight is in Yahweh's law . On his law he meditates day and night.
Vi flyger dag och natt, riksmarsalk.
We're bombing day and night, reichsmarschall.

Du kan inte vakta henne dag och natt.
Ye canna guard her night and day.
Jag är en fri tjej som ändras dag och natt.
I'm a free girl who changes day and night.
Alltid, ofta dag och natt, oroade han sig för andra.
Always, often day and night, he worried about others.
Han väntade i värme och kyla, dag och natt.
So he waited. In the heat and the cold, day and night.
Använd dag och natt för bästa effekt.
Use day and night for best effect.
Dag och natt! alltid och allestädes!
Day and night, always and everywhere!
Har jag dig i tankarna både dag och natt.
I keep you on my mind both day and night.
Vi fångade hur mycket som helst, dag och natt.
We brought them in by the boatload, day and night.
Det stämmer. Dag och natt, ljus och mörker i perfekt harmoni.
Day and night, light and dark in perfect harmony.
Dag och natt är du vår skatt i självhäftande vinyl.
Day and night, you are our tax in self-adhesive vinyl.
Från crane's bröst rann blodet det blödde dag och natt.
From the chest of crane the blood flowed it bled day and night.
Dag och natt är du vår skatt.
Day and night, you are our tax.
Jacuzzi och terrasser för sexiga möten, dag och natt.
Jacuzzis and terraces for sexy encounters, day and night.
Säkra hela ditt hem skydda ditt hem, dag och natt.
Secure your whole home protect your home, day and night.
Känn välbefinnande på ansikte och kropp, dag och natt.
Feel comfortable on face and body, day and night.
Min pappa lät sig piskas dag och natt för att skydda sitt namn!
My daddy took whippings night and day to protect his name.
Vi marscherade dag och natt.
Day and night we ruck marched.
Min läkare har arbetat dag och natt för att utveckla ett botemedel.
My doctor has been working night and day to develop a cure.
Sitter där dag och natt, sjunger om allt han ser.
Yep. Just sits there all night and day, singin' about what he sees.
Jag letade dag och natt efter nåt.
Days and nights spent looking for something.
Titel: dag och natt.
Title: day and night.

Resultat: 835, Tid: 0.1121

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "dag och natt"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer