DEN KOMMER ATT PÅ ENGELSK

Översättning av "den kommer att" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1669, Tid: 0.115

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
it will It's going to it's gonna it is going to

Exempel på att använda "Den Kommer Att" i en mening och deras översättningar

Jag anser att den kommer att vara bra för konsumenterna.
I believe it will be good fo.
Den kommer att sänka oss!
It's going >.
Och den kommer att fortsätta här i stockholm.
And it will continue here i.
Och den kommer att få er att le.
And it's gonna mak.
Den kommer att vara verkligt nog i deras liv.
It will be real enough in.
Den kommer att räknas och den kommer att svida.
It's going to count, frederick, and it's goi.
Det är den där fastighetsutvecklingen, den kommer att göra pappa upprörd.
It's this property development thing, and it's gonna u.
Den kommer att vara här på två timmar.
It will be here i.
Men att utveckla den kommer att kosta minst 370.
But developing it is going to cost at le.
Den kommer att förändra världen.
It's going to chang.
Den kommer att ha hjärna och hjärta.
It will have a brain.
Den kommer att slå ner i kontinentala USA.
It is going to hit somewhere in the continental U.S., and it will be c.
Den kommer att explodera.
It's goin.
Den kommer att stänga ner dig, six.
And it's gonna shut yo.
Den kommer att byta bana.
It's going to shif.
Den kommer att ta dina också.
Just like it's gonna.
Den kommer att göra dig ung igen.
It will make you.
Den kommer att bidra till e-integration, sammanhållning och kulturell mångfald.
It will contribute to e-inclusion, cohesion and cultura.
Den kommer att visa sitt fula ansikte över kullen.
It's going to show its ugly face right ove.
Den kommer att sprida sig över världen.
It's going to spread acros.
Den kommer att omfatta alla 25 medlemsstaterna.
It will cover all 25 Me.
Den kommer att göra träet skevt.
It's going to.
Den kommer att vara på både engelska och svenska.
It will be held in both english.
Den kommer att explodera!
It's going >.
Den kommer att kräva politiskt mod och politiska beslut.
It will require political courage and politica.
Hur vet du att den kommer att fungera?
How do you know it's go.
Det finns ingen garanti för att den kommer att fungera.
There's no guarantee that it's go.
Det är nån därnere- den kommer att ge efter!
There's someone down there! It's.
Bättre lagstiftning är en process– den kommer att fortsätta….
Better regulation is an ongoing process — it wil.
Jag vet inte om den kommer att passa in.
I don't know if it's g.

Resultat: 1669, Tid: 0.115

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
Ord för ord översättning
SYNONYMER

S Synonymer till "den kommer att"


det går till
det är kommer
den lär
det kommer att ta
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer