DET ÄR FÖR PÅ ENGELSK

Översättning av det är för i Engelsk

Resultat: 5752, Tid: 0.1006

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Det Är För i en mening och deras översättningar

Gud hjälp mig innan det är för sent.
God help me, before it's too late.
Det är för republikens bästa.
It is for the good of the republic.
Sir, det är för sent.
Sir! sir, it's too late.
Det är för att det är glas.
Well, that's because it is glass.
Förrän det är för sent.
Until it's too late.
Vet ni hur tufft det är för en kvinna i Saudiarabien?
Do you know how tough it is for a woman in saudi arabia?
Vet du vad det är för människor du beskyddar?
Do you know what it is for the people you cherish?
Det är för sent för honom.
Lt's too late for him.
Det är för att du är en stark ung dam.
Well, that's because you're a very strong young lady.
Tja, det är för sent.
Well, it's too late.
Det är för att ni inte känner till den andra sidan.
Well, that's because you don't know the other half of it.
Jag kan berätta vad det är för kvinnor: trasten.
I will tell you what it is for women- thrush.
Jag vet inte, det är för mörkt.
I don't know, it's too dark.
Nej, det är för farligt.
No! It's too dangerous.
Det är för sent för ursäkter.
Lt's too late for apologies.
Jean, det är för dystert här.
It's too gloomy, jean.
Det är för att det är ni som ska levereras.
Well, that's because it's you that's getting delivered!
Snälla! innan det är för sent.
Please, before it's too late.
Acceptera Politikerna bryr sig inte om något här.jesus kristus innan det är för sent för dig.
Accept Nothing concern politician here.jesus christ b4 it is too late for you.
Det är för moder ryssland.
It is not for me. It is for mother Russia.
Det är för sent för det.
Lt's too late for that.
Det är för mörkt för en storm.
It's too dark for a storm.
Nej, det är för elegant och respektabelt.
No, it's too elegant, too respectable.
Det är för att du är en sån rar.
Well, that's because you're such a sweet, gentle.
Och det är för brant här.
And it is too steep here.
Gå dit innan det är för sent!
Go before it's too late!
Det är för riskfyllt för dig.
Lt's too risky for you.
Det är för människor i mörkret.
It is for the people in the dark.
Det är för max runceremoni.
It is for Max's rune ceremony.
Nej, det är för kallt, och jag är för gammal.
No. It's too cold and I'm too old.

Resultat: 5752, Tid: 0.1006

TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer