DET ÄR MYCKET PÅ ENGELSK

Översättning av det är mycket i Engelsk

Resultat: 4666, Tid: 0.1198

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Det Är Mycket i en mening och deras översättningar

Men det är mycket intressant.
But it is very interesting.
Det är mycket pengar i bagen.
There's a lot of money in the bag.
Och det är mycket läsbart i vattnet med bra precision.
And it is very legible in the water with good precision.
Det är mycket svårt att säga nej till nelson mandela.
It is very difficult to say no to nelson mandela.
Det är mycket bättre än att skrika förhållningsorder som "Stopp!".
It is much better than screamed injunctions to"Stop!".
Det är mycket vi ångrar nu.
There's a lot i regret now.
Det är mycket bättre att till exempel ha papperspåsar.
It is much better to have paper bags, for example.
Det är mycket du inte minns.
There's a lot you don't remember.
Det är mycket innovativt och välkomnas varmt av nämnda länder.
It is extremely innovative and is greatly welcomed by these countries.
Det är mycket viktigt för den europeiska sociala modellen.
It is very important for the european social model.
Det är mycket att gå igenom.
There's a lot to go through.
Det är mycket populärt i den privata trädgården och semesterort och hotell.
It is very popular in the private garden and the holiday resort and hotels.
Det är mycket viktigt att hålla den balansen.
It is extremely important to maintain that balance.
Det är mycket ljung här, det är nog vackert när den blommar.
It is much heather, it's probably beautiful when it flowers.
Och det är mycket vattenbeständig.
And it is highly water-resistant.
Det är mycket tekniskt och inte lätt att förstå för allmänheten.
It is highly technical and not easily understood by the public.
Det är mycket du borde veta om det här stället.
There's a lot about this place you need to know.
Det är mycket svårare att nå framgångar i förbindelserna med tredjeländer.
It is much harder to achieve success in relations with third countries.
Det är mycket intressant att ni uppmärksammar att en sådan potential faktiskt finns.
It is quite interesting that you recognise such potential actually exists.
Det är mycket komplett och innehåller utförlig kunskap om händelserna.
It is extremely complete and contains a great deal of knowledge about the events.
Det är mycket liknande till maldiverna eller mauritius.
It is very similar to the maldives or mauritius.
Det är mycket vackert och dynamisk.
It is very beautiful and dynamic.
Det är mycket billigare att lagstifta än att genomföra lagstiftning.
It is much cheaper to legislate than implement.
Det är mycket tyst och har ett kort avstånd till den allmänna stranden.
It is extremely quiet and has a short distance to the public beach.
Det är mycket vanligt att högre tjänstemän vid kommissionen går på olika middagsbjudningar.
It is quite usual for senior officials from the commission to attend dinners.
Det är mycket viktigt att ni går mittenvägen.
It is vitally important that you walk the middle path.
Det är mycket folk i stan idag.
There's a lot of people in town today.
Det är mycket effektiv tack vare stora koncentration av vitaminer i b-komplex grupp.
It is highly effective thanks to big concentration of vitamins of b-complex group.
Det är mycket skrämmande att dessa människor förnekats denna rätt.
It is quite appalling that those people have been denied that right.
Det är mycket gott kött på dig.
There's a lot of good meat on you.

Resultat: 4666, Tid: 0.1198

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer