DET BEROR PÅ PÅ ENGELSK

Översättning av Det beror på i Engelsk

Resultat: 2279, Tid: 0.1533

Exempel på att använda Det beror på i en mening och deras översättningar

Det beror på vilken typ av ljud och stämningen i rummet.
It depends on the nature of sound and the mood in the room.
Det beror på att hon släckte det.
That's because she snuffed it out.
Det beror på vem du spelar mot och vad annat är på bordet.
It depends on who you are playing against and what else is on the board.
Det beror på att jag är i vattnet.
That's because I'm in the water.
Det beror på ämnet acemannan, som är immunstimulerande.
This is due to the substance acemannan, which stimulates the immune system.
Det beror på hunden.
It depends on the dog.
Det beror på hur allvarligt det är.
It depends on how serious it is.
Det beror på en åldrande lärarkår och de förmåner lärare kan få.
This is due to an ageing teacher population and the allowances that teachers may receive.
Det beror på att jag inte jobbar här.
That's because I don't work here.
Det beror på alla våra mål gällande polisbrutalitet.
Because of all the police brutality cases.
Det beror på boken.
It depends on the book,
Det beror på ett antal faktorer, först och främst storleken.
This is due to a number of factors, the first of which is size.
Och det beror på att jag har ett hemligt vapen.
And that's because I have a secret weapon.
Det beror på att förordningens verkliga mål inte är öppenhet.
That is because the real objective of this regulation is not transparency.
Jag slår vad om att det beror på oss.
I bet that's because of us.
Det beror på vilka poliser.
It depends on the cops.
Det beror på att de har utmärkta ledare.
That is because they have excellent leaders.
Det beror på att du brutit nacken.
That's because your neck is broken.
Det beror på min natur och min människosyn.
This is due to my nature and my understanding of people.
Det beror på EU:s mål att minska koldioxidutsläppen med 20 procent.
This is due to an EU target reduction of 20% of carbon emissions.
Det beror på att de gradvis omfördelar rikedom från de rika och till alla andra.
That is because they gradually redistribute wealth from the rich to everybody else.
Det beror på att en döende människas största skräck är att komma till helvetet.
That's because a dying person's greatest fear is going to Hell.
Det beror på din personlighet, karaktär, värderingar och preferenser.
It depends on your personality, character, values and preferences.
Det beror på att de kommer att göra något för sina egna reliker.
That's because they will do anything for their own relics.
Det beror på kompromisserna mellan grupperna.
This is due to the compromises made between the groups.
Det beror på att gastrit kan leda till blodbrist.
That is because gastritis can lead to anemia.
Det beror på vem det är.
It depends on who it is.
Även han erkänner att det beror på mina TuiNa-tryck!
He even admits that this is due to my TuiNa treatments!
Det beror på att det är olagligt.
That's because it's illegal.
Det beror på vad du deffinierar som människor.
It depends on your definition of people.

Resultat: 2279, Tid: 0.1533

Se även


det beror på hur det
it all depends on how it depends on what happens
det beror på att det finns
that is because there is
det beror på när
depends on when
det beror på frågan
depends on the question
det beror på omständigheterna
it depends on the circumstances
det beror på vems
depends whose
det beror på individen
it depends on the individual
det beror på mitt humör
it depends on my mood
det beror på vad du vill
it depends on what you want
det beror på vad som händer
that depends on what happens
det beror på att jag inte
that's because i do not
tror det beror på
think it's because
tror att det beror på
think it's because
antar att det beror på vad
suppose it depends on what guess it depends on what
tror att det beror på att du
think it's because you
jag tror det beror på att du
i think it's because you

Ord för ord översättning


det
- it it… it。
beror
- depends is resulting from caused due

S Synonymer till "det beror på"


detta beror på
för att
därför att

"Det beror på" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer