DET BEROR PÅ PÅ ENGELSK

Översättning av "det beror på" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 755, Tid: 1.8869

it depends on That's because because of that is because

Exempel på att använda "Det Beror På" i en mening och deras översättningar

Jag tror att det beror på vad du vill ha från musik.
I think it depends on what you want.
Det beror på att du är från florida.
That's because you're.
Jag tror att det beror på vad du vill ha från musik.
I think it depends on what you wan.
Vad tror ni det beror på att svensk musik är så bra?
What do you think that it depends on that swedish music.
Det beror på att han har en sådan underbar tid i paris.
That's because he's having such a wonderful ti.
Det beror på de franska mödrarna.
Because of the Fr.
Det beror på att du ännu inte har fått det här ögat.
That is because you have not yet acquir.
Det beror på om du gillar att laga mat eller inte.
It depends on if you like coo.
Det beror på alla våra mål gällande polisbrutalitet.
Because of all the police brut.
Det beror på att jag har en annan standard för dig.
That's because i have different standar.
Det beror på att deras relation inte alltid är den samma.
That is because their relation is not alwa.
Det beror på att jag är i vattnet.
That's because I'm i.
Det beror på vad du skall ha för material.
It depends on what materi.
Det beror på att jag har min inhalator, jerry.
That's because i have the inh.
Det beror på hur allvarlig förgiftningen är.
It depends on how serious the p.
Det beror på att de är närvarande och garanter för israels säkerhet.
That is because they are present in israel and are guarantors of i.
Det beror på hundens storlek.
It depends on the.
Det beror på att han inte är i polisens förvar.
That's because he's not in pol.
Det beror på att du lurades av den verdammte allierade propagandan!
That is because that you were taken in by that verdammte allied.
Det beror på att du är mycket äldre än jag.
That's because you're much olde.
Det beror på att medan fa-upprätandet fortskrider snabbare så går också tiden snabbare.
That is because as fa-rectification proceeds faster, time also.
Du kan förhandla om din lön, men det beror på situationen.
You can negotiate your pay, but it depends on th.
Det beror på att de slaviska språken började urskilja sig relativt sent.
That is because the slavic languages started differentiating themselves rela.
Det beror på personal, tid och företagets policy från.
It depends on the personnel, of time and the company's.
Det beror på att du alltid har varit på samma spår.
That's because you have always been on the.
Det beror på att det inte behöver vara ett skåp i traditionell betydelse.
That's because it does not need to be a cabinet in the tradi.
Det beror på produkten eller tjänsten ifråga.
It depends on the product or servic.
Det beror på att förordningens verkliga mål inte är öppenhet.
That is because the real objective of this regulation is not t.
Det beror på ditt tema är lastning en mycket gammal jquery 1.
That's because your theme is loading a very o.
Det beror på ambassaden, men det är tillåtet enligt schengensystemet.
It depends on the embassy, but it is allowed under the Sche.

Resultat: 755, Tid: 1.8869

SE ÄVEN
SYNONYMER

S Synonymer till "det beror på"


det är för
har nämligen
pga
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer