DET CIVILA SAMHÄLLET PÅ ENGELSK

Översättning av det civila samhället i Engelsk

Resultat: 8740, Tid: 0.2754

Svenska-engelsk ordbok
civil society c civil societies

Exempel på att använda Det Civila Samhället i en mening och deras översättningar

3.Det civila samhället är mer ambitiöst.
3.Civil society is more ambitious.
Partnerskap med det civila samhället.
Partnerships with civil society.

En förstärkt dialog med det civila samhället och eesk:s roll.
Strengthened dialogue with civil society and role of the EESC.
Globaliseringen, det civila samhället och WTO.
Globalisation, civil society and the WTO.
7.Det civila samhället bör visa mer initiativkraft i den energipolitiska beslutsprocessen.
7.Civil societies should show more initiative in energy policy making processes.
Dialog med det civila samhället.
Dialogue with civil society.
WTO och det civila samhället.
WTO and civil society.
Samarbete med det civila samhället.
Working with civil society.
Båda sidor vill att ländernas företrädare för det civila samhället skall delta i processen.
Both want their respective civil societies to contribute to this process.
Partnerskap med det civila samhället och internationella organisationer.
Partnership with civil society and international organisations.
Delaktighetsfrågor och det civila samhället.
Participation and civil society.
Dialogen med det civila samhället.
Dialogue with civil society.
Medverkan av det civila samhället och regionala och lokala myndigheter.
Involvement of civil society, regional and local authorities;
De lokala myndigheterna och det civila samhället på landsbygden.
Local authorities and civil society in rural areas.
Aktörer och det civila samhället.
Stakeholders and civil society.
Deltagande och det civila samhället.
Participation and civil society.
ett starkare samarbete med det civila samhället.
(b) stronger cooperation with civil society.
Utvecklingen av det civila samhället och social dialog,
The development of civil society and social dialogue;
Direktör för direktorat a– lagstiftningsplanering, kontakter med övriga institutioner och det civila samhället.
Director of directorate a – Legislative planning, relations with institutions and civil society.
EIDMR är ett litet men kraftfullt instrument för det civila samhället.
EIDHR is a small but powerful instrument for civil society.
Det civila samhället och lokala myndigheter.
Civil society and local authorities.
Förbindelserna mellan EU och Ukraina: en ny dynamisk roll för det civila samhället".
EU-Ukraine: a new dynamic role for civil society.
Det civila samhället utvecklades positivt och snabbt i ukraina och tunisien.
Civil society developed positively and quickly in ukraine and tunisia.
IV- en förbättrad dialog med det civila samhället.
IV- improving the dialogue with civil society.
En utmaning för det civila samhället.
A challenge for civil society.
En ny dimension: det civila samhället.
A new dimension: civil society.
Se till att lissabonstrategin lyckas genom en pakt med det civila samhället.
Making a success of the lisbon strategy through a pact with civil society.
Det civila samhället har en viktig roll att spela.
Civil society has an important role to play.
Det civila samhället har blivit starkare.
Civil society has grown stronger.
Interetniska relationer och det civila samhället.
Interethnic relations and civil society.

Resultat: 8740, Tid: 0.2754

FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer