DU KANSKE HAR PÅ ENGELSK

Översättning av "du kanske har" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 3169, Tid: 0.0554

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
maybe you have you may have maybe you are perhaps you have you may be maybe you got perhaps you are you might have maybe you're you might be maybe you were perhaps you're maybe you had

Exempel på att använda "Du Kanske Har" i en mening och deras översättningar

Men du kanske har glömt det.
But maybe you have for.
Och du kanske har redan märkt detta om du spelat mycket med speglar.
And you may have already noticed this if you played around a lot.
Rabbi zalman- du kanske har hört talas om honom?
Rabbi zalman. maybe you have h.
Ja, du kanske har rätt.
Yeah, maybe y.
Som du kanske har hört, så har vi diskuterat ditt fall lite.
As you may have heard, we have discusse.
Du kanske har fatt en son.
Maybe you have g.
Till exempel, du kanske har en ny skrivare.
For example, you may have a.
Men du kanske har klaustrofobi, så du kan behålla den.
But maybe you have claustrophobia, so you.
Okej, du kanske har rätt.
Okay, maybe yo.
Du kanske har hört om mig.
Perhaps you have.
Du kanske har rätt.
I think you m.
George, du kanske har dolt hela sanningen för dig själv också.
George, perhaps you have hidden the full truth even fr.
Okej, du kanske har rätt.
All right, maybe y.
Du kanske har dödat dem, mitch.
You may have killed.
Eller du kanske har kommit på ett helt nytt sätt att annonsera på?
Or, maybe you have found a completely new way to.
Du kanske har glömt hur det är utanför murarna.
Perhaps you have forgotten what it's like outside.
Du kanske har hört talas om det?
Maybe you have.
Och du kanske har rätt om mig med.
And you may be right ab.
Du kanske har för många pälsar.
Maybe you got to.
Du kanske har märkt hur richard och jag tittar på varandra?
You may have noticed how richard and i look at e.
Tja... du kanske har rätt.
Yeah, maybe y.
Eller du kanske har en till butik att råna?
Or maybe you got another liquor s.
Du kanske har missat en viktig poäng med den aktiviteten.
I think perhaps you have overlooked one of the key aspects of th.
Du kanske har dödat mig kusin.
You may have kille.
Älskling, du kanske har rätt.
Honey, maybe y.
Men du kanske har rätt.
Still, perhaps y.
Tja, du kanske har rätt.
Well, you m.
Du kanske har glömt att du är allt han har.
Becky, maybe you have forgotten: you're.
Visst, du kanske har rätt.
Fine, then maybe y.
Du kanske har lärt dig något i alla fall.
Maybe you have learne.

Resultat: 3169, Tid: 0.0554

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "du kanske har"


du har nog
du kanske blir
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer