DU VILL INTE PÅ ENGELSK

Översättning av du vill inte i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2041, Tid: 0.0612

Exempel på att använda Du Vill Inte i en mening och deras översättningar

Och du vill inte gå dit.
And you don't want to go there.
Men du vill inte vara frisk heller.
But you don't want to be healthy, either.
du vill inte prata om Brick?
You don't wanna talk about Brick?
Och du vill inte vara en faktor.
And you don't wanna be a factor.

Du vill inte veta vem jag är.
You don't want to know who i am.
Du vill inte hjälpa en polis i nöd?
You won't save a cop in trouble?
Men du vill inte eller kan inte berätta.
But you won't or can't tell me.
Du vill inte göra så här, mike.
You don't wanna do this, mike.
Och du vill inte såra någon, särskilt inte en som han.
And you wouldn't want to hurt anybody, especially a guy like him.
Du vill inte vara här, dean.
You don't want to be here, dean.
Du vet varför. du vill inte ens äta med mig?
Now you won't even eat a meal with me?
Och du vill inte träffa den riktiga alex tully.
And you don't want to meet the real alex tully.
du vill inte skaka hand?
You're not gonna shake?
Nej. så du vill inte träffa pappa igen?
So you wouldn't want to see dad again?
Nej, du vill inte jobba för dem.
No, no. No, you don't wanna work for him. - Why not?
Du vill inte pissa av det.
You wouldn't want to piss it off.
Du vill inte vara sparka dig själv nästa vecka.
You don't want to be kicking yourself next week.
Du vill inte ha hatten?
You're not taking the hat?
Du vill inte sluta fred med blårockarna.
You would not make peace with the bluecoats.
Och du vill inte säga vem hon är?
And you won't tell me who she is?
du vill inte veta vad som hände?
So you don't wanna know what happened?
Du vill inte vara en hjälte.
You don't want to be a hero.
Du vill inte förstöra allt för henne.
You wouldn't want to spoil everything for her. #Would you?
Du vill inte vara gift.
You don't wanna be married.
Du vill inte ha te.
You're not here for tea.
Du vill inte förstå.
You wouldn't understand.
Och du vill inte uppge var monika befinner sig?
And you won't tell us where monika is?
Och du vill inte vänta till dess...?
Guess you can't wait that long.
Du vill inte att dina läppar ska ramla av.
You wouldn't want your lips to fall off.
Du vill inte vara i rampljuset.
You don't want to be in the spotlight.

Resultat: 2041, Tid: 0.0612

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Du vill inte" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer