EN BESKRIVNING AV PÅ ENGELSK

Översättning av "en beskrivning av" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2215, Tid: 0.0431

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
a description of

Exempel på att använda "En Beskrivning Av" i en mening och deras översättningar

Det är bara en beskrivning av problemen.
It is just a description of t.
Du hittar en beskrivning av de olika produkterna på sidan översikt.
You will find a description of the various products on the ov.
En beskrivning av standardiserade produkter som kan säljas på andrahandsmarknaden.
A description of standardised products which can be sold on the secon.
En beskrivning av sjukdomens epidemiologiska situation.
A description of the epidemiological situation of.
En beskrivning av teknikerna ges i avsnitt 1.10.1.
A description of the techniques is given in Sec.
En beskrivning av teknikerna ges i avsnitt 1.10.1, 1.10.4 och 1.10.6.
A description of the techniques is given in sections 1.10.1, 1.10.4.
En beskrivning av teknikerna ges i avsnitten 1.10.4 och 1.10.6.
A description of the techniques is given in sections 1.10.4.
En beskrivning av teknikerna ges i avsnitt 1.10.9.
A description of the technique is given in Sec.
En beskrivning av övervakningen och utvärderingen.
A description of the monitoring and evaluat.
En beskrivning av ditt samarbete med utländska och svenska forskare och forskargrupper.
A description of your cooperation with swedish and foreign researchers and rese.
En beskrivning av de viktigaste funktionerna i systemet.
A description of the most important functions in.
En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av personuppgifter.
A description of the categories of data subject and the categories of pe.
Ange en beskrivning av uppritningsläget.
Please enter a description for the.
Här följer en beskrivning av mantees bil.
Following is the description of Mantee's car heading for.
Skulle det vara en beskrivning av frank?
Is that supposed to be a pictu.
en beskrivning av den produkt som skall lagras och kvantiteten.
(b) the quantity and the description of the product t.
Jag fick en beskrivning av den från så många källor.
I had a description of it from so many sources, i thought i h.
tillhandahålla kommissionen en beskrivning av dessa system,
(b) provide the commission with a description of these a.
För en beskrivning av NMS se avsnitt 4 eventuella biverkningar.
For the characteristics of NMS see section 4 possible s.
För en beskrivning av förfarandet, se iso-standard 10844:1994.
For the description of the procedure see standard ISO.
På sidan 88 finns en beskrivning av avdelning c i lewisburgs statsfängelse.
ON PAGE 88 IS a DETAILED DESCRIPTION OF CELL BLOCK c AT LEWISBURG FED.
Fartygets namn och en beskrivning av fartyget.
Name and description of.
Här följer en beskrivning av direktiven:.
Here follows a short description of the.
Fått en beskrivning av ryan knight:.
Got a description on R.
Grant bowman sände oss en beskrivning av denna funktion.
Grant bowman sent us a description for t.
GNU chess- en beskrivning av hur GNU chess installeras i winboard.
GNU chess- a description about how to install GNU chess.
Nedan följer en beskrivning av det arbete som redan påbörjats inom kommissionen.
What follows is an indication of work in progress within the.
Här är en beskrivning av mötet.
Here is a short description of.
Se ISO 10844:1994 för en beskrivning av förfarandet.
See ISO 10844:1994 for the description of th.
GNU chess- en beskrivning av hur GNU chess installeras i winboard.
GNU chess- a description about how to install GNU chess.

Resultat: 2215, Tid: 0.0431

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "en beskrivning av"


en redogörelse för
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer